Akademik BilgilerSEÇKİN SARPKAYA
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Rektörlük
Bağlı Bölümler
Türk Dili Bölümü
İletişim Bilgileri- E-posta: seckin.sarpkaya@ege.edu.tr
- E-posta: goe.seckin@hotmail.com
- Telefon: Telefon: 02323112069-163, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü-TÖMER
- Web sayfası: https://ege.academia.edu/SeçkinSarpkaya
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye , 2010
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Türkiye , 2014
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Formasyon Programı, Türkiye , 2015
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Türkiye , 2020

İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)- Ege Üniversitesi-Türkçe Öğretim Birimi-Öğr. Gör. Dr., 2020-
- Ege Üniversitesi-Türkçe Öğretim Birimi-Öğr. Gör., , 2014-2020
Uzmanlık Alanları- Türk Dili ve Edebiyatı (2010000)
- Halk Bilimi (Folklor) (2010500)
- Türk Dili Eğitimi (2240100)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- 2019, "Samed Behrengî'nin Eserlerinde Çocuk" Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar, Yıl 4, Sayı 7, ss.62-73.
- 2019, "Kam, Meddah, Oyun Yöneticisi Yeni Bir Anlatıcı Olarak Rol Yapma Oyunlarındaki Oyun Yöneticileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 14/I, ss. 379-387.
- 2018, "İran Türklerinin Masallarıyla İlgili Türkiye'de, Azerbaycan'da ve İran'da Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme." Ege Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 1. Sayı 1. Temmuz. ss. 56-69.
- 2016, "İzmir-Gaziemir İlçesinin İsmine Dair Efsaneler ve Aydınoğlu Gazi Umur Bey." Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. Kış 16/2. ss.145-155.
- 2016, "Yazar ve İdeoloji: Tebrizli Yazar Samed Behrengi'den Deli Dumrul, Keloğlan ve Köroğlu." Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Kış 11/2. Sayı 22. ss. 211-226.
- 2015, "Dede Korkut Kitabı’nda Olağanüstü Tipler." Milli Folklor. Sayı 107. ss. 97-107.
- 2014, “Türk Dünyası Efsanelerinde Ayı Tasavvurunun Değişim ve Dönüşümü.” Milli Folklor. Sayı 101. ss. 149-162.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (6 adet)- 2019, Ayarsız Kahraman Salur Kazan ve Fantastik Canavar Ejderha, Ayarsız Aylık Fikir, Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi, Sayı 42, s. 14-15.
- 2018, "Masallar Üzerine Birkaç Söz ve Bir Türk Masalcısı: Tebrizli Samed Behrengi" Kaybolan Defterler Edebiyat-Kültür-Sanat Elektronik Dergisi. Sayı 8 (Haziran). ss. 22-24.
- 2018, "Türk Fantastik Edebiyatı ile Korku Edebiyatı İlişkisi" Komplike Sosyal Bilimler ve Kültür Dergisi. Sayı 1 (Ekim). ss. 62-64.
- 2017, "Tebrizli Türk Masal Anaları." Ihlamur Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergisi. Yıl 9. Sayı 52(Mart). ss. 73-78.
- 2017, "Tolkien, Dede Korkut Okudu mu? ve Doğu-Batı Edebiyat İlişkilerine Dair İsimler ve Eserlerden Hareketle Bir Deneme." Edebice Fikir, Sanat, Edebiyat Dergisi. Yıl 2. Sayı 8. ss. 70-73.
- 2013, “Dr. Yaşar Kalafat - Batı Türklüğünün ve Halk İnanmalarının Mitolojik Kök Hücreleri – 1(Kitap Tanıtımı).” Karadeniz Araştırmaları. KaraM. Sayı 39. Güz. ss. 227-231.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- 2019, Dionysos ve Keloğlan: Türk Mitolojisinde Dionizyak Bir Tip Olarak Keloğlan, Uluslararası Mitoloji Sempozyumu, 2-5 Mayıs 2019, Ardahan Üniversitesi, Ardahan: Ardahan Üniversitesi, s. 809-820.
- 2018, "Tebrizli Âşık Abbas Hazretî’den Derlenen “Şam’ın Yahudu” Masalı Üzerine Bir İnceleme" II. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi. 12 Mayıs 2017. Rus-Slavyan Üniversitesi. Bişkek/KIRGIZİSTAN. Byr Publishing House. ss. 221-228.
- 2018,"Türk Dünyası Metal Müzik Gruplarının Şarkılarında Türk Halk Bilgisi Ürünlerinin Kullanımına Dair Karşılaştırmalı Bir İnceleme" VII. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi Bildiri Kitabı. 10-12 Ekim 2018. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi. Sivas: Kriter Yayınları. ss.415-433.
- 2016, "Samed Behrengî’nin Masal ve Hikâyelerinde Aile İçindeki Konumuyla Çocuk ve Çocuğun Kişisel Gelişimine Dair İletiler"Trakya Üniversitesi&Motif Vakfı Halk Kültüründe Aile Uluslarası Sempozyumu 25-27 Mart, Edirne
- 2016, "Sahmaran, From Camasbname to Folk Tales: Sahmaran Type and Narratives in Turkey Folk Tales." Uluslararası Kafkasya'ya Genç Bakışlar III Sempozyumu, 05-06 Haziran Erdebil/İRAN
- 2016, "Dede Korkut Kitabı’nda Korku.” III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi: Dede Korkut ve Türk Dünyası Bildiriler Kitabı. Cilt 3. İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası. ss. 1193-1200.
- 2016, "Sözlü ve Yazılı Gelenek İlişkisi Bağlamında Samed Behrengî’nin “Bu Gelen Köroğlu’dur” Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme." VI. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu “Köroğlu ve Türk Dünyası Destan Kahramanları” Bildiri Kitabı. BAMER Yayınları. İstanbul: Kaan Matbaa. ss. 663-677.
- 2014, “Sözden Yazıya: Türk Mitik Tasavvurlarının Fantastik Edebiyatta Kullanımı Üzerine: Anadolu Korku Öyküleri 2 Örneği.” V. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi Bildiri Kitabı. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi. ss.739-749.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- 2019, Doğu Medeniyetinin Olağanüstü Anlatıcıları Üzerine Bir İnceleme, UHAK 2019 Ulusal Hikâye Anlatıcılığı Kongresi “Az Gittik Uz Gittik”, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi (Yayımlanmamış Bildiri)
- 2015, Batı Mitolojisine On Dakika Ara: Beyaz Perdede Türk Mitolojisi, II. Genç Akademisyenler Sempozyumu Bildiri Kitabı. Ankara: Gazi Üniversitesi, s. 215-233.
- 2015, Türk Kültüründe Vampir Türk Dünyası Anlatıları ve İnançlarından Hareketle Türk Kültüründe Kan İçen Olağanüstü Varlıklar, III. Genç Akademisyenler Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara: Gazi Üniversitesi, s. 583-614.
- 2015, Evden Uzakta Öcü Var İzmir’den Derlenen Halk İnançlarında Çocuk Terbiyesiyle İlgili Mitik Varlıkların İşlev Çözümlemesi, II. Uluslararası Genç Halkbilimciler Sempozyumu. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, s. 295-308.

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 20 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 85 kez kaynak gösterilmiştir.
Kitapları (9 adet)- 2020, "Dijital Oyun ve Mitoloji: Dijital Oyunlardaki Türk Mitolojisi Unsurları Üzerine Bir İçerik Analizi", Mitoloji Araştırmaları II, Çanakkale: Paradigma Akademi, s. 185-201.
- 2019, Tebriz'den Masallar İran Türklerinden Derlenen Metinler, Ankara: Karakum Yayınevi.
- 2019, "Türk Halk Bilimi ve Türk Kültür Tarihi Bağlamında Türk Mitolojisinin Genel Yapısı Üzerine Bir Deneme", Mitoloji Araştırmaları I, İstanbul: Hiper Yayın, s. 114-153.
- 2018, Türk Kültüründe Vampirler Oburlar, Yalmavuzlar ve Diğerleri.Ankara: Karakum Yayınevi. (Mehmet Berk Yaltırık ile birlikte.)
- 2018, "Câmasbnâme’den Masallara Şahmaran Türkiye Sahası Masallarında Şahmaran Tipi ve Anlatıları." Doğaüstü Varlıklar ve Anlatılar Üzerine İncelemeler. Ankara: Kesit Yayınları, ss. 133-146.
- 2017, Türklerin Şeytani Masalları: Türk Masal ve Efsanelerinde Demonik Varlıklar. Ankara: Karakum Yayınevi.
- 2015, "Türkiye Sahası Efsanelerinde Ayı.” Ayı Kitabı. Ed. Eren Akçiçek. İzmir: Bassaray Matbaası. ss.67-66.
- 2014, “Türkiye Sahası Efsanelerinde Ejderha.” Yılan Kitabı. İstanbul: Kitabevi Yayınları,ss. 505-521
- 2014, "Türkiye Sahası Efsanelerinde Özel Adlı Kötü Ruhlar.” Acta Turcica: Korku Kitabı. İstanbul: Kitabevi Yayınları, ss. 251-281

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- 2017, "Tebriz Türk Masallarının Tespiti, Derlenmesi ve Yazıya Geçirilmesi" Yürütücü: Prof. Dr. Metin EKİCİ, Araştırmacı: Öğr. Gör. Seçkin SARPKAYA, Ege BAP 16-TDAE-002,
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2017, En İyi Bildiri Ödülü / II. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi. 12 Mayıs 2017. Rus-Slavyan Üniversitesi. Bişkek/KIRGIZİSTAN