Akademik BilgilerNECLA OSMANOĞLU
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniv., Türkiye, 1970
- Doktora: Ege Üniv., Türkiye, 1974
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1985
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1987
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1993

Uzmanlık Alanları- İçhastalıkları (1011100)
- Gastroenteroloji (1011111)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Çağlayan O, Ersöz B, Menteş G, Çoker C, Osmanoğlu N, Fucose and Fucosidase Gastrointestinal Malignancies Annales Biologie Clinique Vol 51 N 3-4-5 508 1993

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Çavuşoğlu Hanefi, Yönetçi Nadir, Aydın Ahmet, Akarca Ulus, Özütemiz Ömer,Tekeşin Oktay, Osmanoğlu Necla, Musaoğlu, Ahmet, Rektosıgmoıdeskopide polip saptanmış olgularda ek senkron polipler,Gast.Cilt.3.Sayı.1 167-170.1992.-170 1992
- Çavuşoğlu Hanefi, Osmanoğlu Necla, Kolonoskopi Bulgularımız 1624 Olgu Kolon ve Rektum Dergisi 2:109-110 1992
- 1992, Osmanoğlu Necla, Yüce Gül, Post Infartıl Dev Hücreli Hepatit Gastroenteroloji Cilt 4 Sayı 231- 233 1993
- Çavuşoğlu Hanefi, Osmanoğlu Necla, Tekeşin Oktay, Tunçyürek Müge. Kolorektal Polipler ve Kolonoskopik Polipektomi Ege.Üni.Tıp.Fak.Dergisi Cilt 28 Sayı 2 833-844 1989

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- Çağlayan O, Ersöz B, Menteş G, Çoker C, Osmanoğlu N, Fucose and Fucosidase İn Gastrointestinal Malignancies IFCC European Conress of Clinicial Chemistry Nice Aprıl 25-29. 1993 Poster
- Çavuşoğlu Hanefi, Osmanoğlu Necla, Tekeşin Oktay, Yönetçi Nadir, Tunçyürek Müge. Colonoscopic Polypectomy. 2.Mediterranean Surgical Congress 24-27 June 1989. Athens, Sözlü.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- Osmanoğlu Halit,Korkut MustafaiTıraş S, Osmanoğlu Necla,Yüzer Yıldıray,Çevikel H.Elektif Cerrahi Girişim Uygulanan Kolorektal Kanser olgularında pastoperatif mottalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler V.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi.Girne 1 18 Eylül 1993.Sözlü."
- Bor S, Tekeşin O, Osmanoğlu N, Ceyhan S, Özütemiz Ö, Dincer B, Tunçyürek M, Batur Y, Çavuşoğlu H, K1 Son 6 Ayda Yatan 250 İltihabi Barsak Has.Olgu.Genel Öz.X Ul Türk Gast.Kong.Bursa 3-7 Ekim 1993 Sözlü.
- Çavuşoğlu Hanefi, Yönetçi Nadir, Aydın Ahmet, Akarca Ulus, Özütemiz Ömer, Tekeşin Oktay, Osmanoğlu Necla, Musoğlu Ahmet, Rektoskopide,polip saptanmış olgularda ek senkron polipler , IX lusal Türk Gastroenoloji Kongresi 5-10 Kasım 1991 Poster Nevşehir.
- Osmanoğlu Necla, Çavuşoğlu Hanefi, Musoğlu Ahmet, Kolonoskopi Bulgularımız (1624 Olgu) IX.Ulusal Gast.Kong.Nevşehir 5-10 Kasım 1991 Poster
- Osmanoğlu Necla, Yüce Gül, Akut İnfatil, Deve Hücreli Hepatit. IX Ulusal Türk Gastronteroloji Kongresi Nevşehir.5-10 Kasım 1991 Poster

Kitapları (1 adet)- 1992, Natbantgil İstemi, Yılmaz Candeğer, Osmanoğlu Necla, İlaç 88 H2 Receptör Antagonistleri 115- 127 Orhonlar Matbası 1989

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Türk Gastroenteroloji Derneği