Akademik BilgilerÖZDEMİR EGEMEN
PROFESÖR
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü
Deniz Biyolojisi AnaBilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- : Tel. 311 17 96
- E-posta: ozdemir.egemen@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Müh.Bil.Fak.,Kimya Müh.Bl., Türkiye, 1973
- Yüksek Lisans: E.Ü.Fen Fak., Zooloji Bölümü., Türkiye, 1981
- Doktora: E.Ü.Fen Fak.,Biyoloji Bölümü., Türkiye, 1985
- Yardımcı Doçentlik: E.Ü.Su Ürünleri Yüksekokulu, Türkiye, 1987
- Doçentlik: E.Ü.Su Ürünleri Yüksekokulu, Türkiye, 1992
- Profesörlük: E.Ü.Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye, 1998

İdari ve Akademik Görevleri (13 adet)- Su Ürünleri Fakültesi, ADEK Komisyonu, 2013-2015
- Su Ürünleri Fakültesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 2013-2016
- Su Ürünleri Fakültesi, Eğitim ve Öğretim Komisyonu, 2013-2015
- Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayın Alt Komisyonu Üyesi, 2012-2015
- Su Ürünleri Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi, 2009-2015
- Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Tehlikeli Atık Koordinatörü, 2009-2016
- E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölüm Başkanı, 2009-2015
- E.Ü.Su Ürünleri Fakültesi.Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı., 2005-2009
- EMYO Su Ürünleri Program Koordinatörü, 1998-2010
- E.Ü.Su Ürünleri Yüksekokulu/Fakültesi Öğrenci Seminerleri Komisyon Üyesi, 1990-2006
- E.Ü.Su Ürünleri Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, 1988-1989
- E.Ü.Su Ürünleri Yüksekokulu/Fakültesi Su Ürünleri Dergisi Dergi Komisyonu Üyeliği, 1987-2012
- E.Ü.Su Ürünleri Yüksekokulu/Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 1986-1999
Mesleki Faaliyetleri (10 adet)- TUBİTAK Ekoloji Evi Projesi, Etkinlik No: 9, Su Kirliliği Etkinliği., 2011
- Yeşil Üniversite-Sürdürülebilirlik Çalıştayı. E.Ü. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi. 12 Mart 2015,
- Su Kirliliği ve Kontrolu Eğitim Semineri Eğitimci olarak. Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü.25-27 Ekim 1993,
- Su Ürünleri sektörü İçin İnovasyon Günü, Firma Tematik Günü. EBİLTEM, 28 Mayıs 2015,
- Su Kimyasında Analiz Yöntemleri Semineri.Eğitimci olarak Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Su Ürünleri Bölge Müdürlüğü.12-19 Aralik 1983,
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü.Balık Hastalıkları Semineri.17-18 Ekim 1995.,
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü. "Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği " Hizmet İçi Eğitim Semineri.,
- Aydın Jandarma Bölge Komutanlığı.Çevre Semineri.16-9-2003.EBSO Aydın Şubesi.Aydın.,
- Muğla Tarım İl Müdürlüğü.Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği Semineri.21-23 Ekim 2003. MUĞLA.,
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,Manisa İl Müdürlüğü.Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği Hizmetiçi Eğitim Semineri.22-24 Haziran 2005.Manisa.,
Uzmanlık Alanları- Deniz Biyolojisi (4010501)
- Su Ürünleri (4010503)
- Deniz Bilimleri (6110101)
- Çevre Kimyası (6150101)
- Su Kirlenmesi ve Kontrolu (6150201)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (16 adet)- SERT,G.,BUNANI,S.,KABAY,N.,YÖRÜKOĞLU,E.,EGEMEN,Ö.,YÜKSEL,M. 2017- Performances of Some NF and RO Membranes for Desalination of MBR Treated Wastewater. Jornal of Water Process Engineering. 16(2017) 193-198.
- AKSU,M.,KAYMAKÇI-BAŞARAN,A.,EGEMEN,Ö.2016- Effects of Off-Coast Bluefin Tuna Fattening on Water Quality in the Eastern Mediterranean Sea.Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.16: 855-863.DOI: 10.4194/1303-2712-v16_4_12
- SERT,G.,BUNANI,S.,KABAY,N.,EGEMEN,Ö.,ARDA,M.,PEK,T.Ö.,YÜKSEL,M.2016. Investigation of Mini Pilot Scale MBR-NF and MBR-RO Integrated Systems Performance-Preliminary Field Tests. Journal of Water Process Engineering 12(2016):72-77.
- KAYA,C.,SERT,G.,KABAY,N.,ARDA,M.,YÜKSEL,M.,EGEMEN,Ö. 2015 Pre-treatment With Nanofitration (NF) in Seawater Desalination Preliminary Integrated Membrane Tests in Urla, Turkey. Desalination 369 (2015): 10-17.
- BUNANI,S.,YÖRÜKOĞLU,E.,SERT,G.,KABAY,N.,YÜKSEL,Ü.,YÜKSEL,M.,EGEMEN,Ö.,PEK,T.Ö. 2015. Utilization of Reverse Osmosis (RO) for Reuse of MBR Treated Wastewater in Irrigation-Preliminary Tests and Quality Analysis of Product Water. Environmental Science and Pollution Research. 1-8 (2015).
- 2011, AKSU,M., BAŞARAN-KAYMAKÇI,A., EGEMEN,Ö. Investigation of Water Quality Trends of the Tahtalı Reservoir (İzmir, Turkey). Fresenius Environmental Bulletin. 20 (2) : 317-324.
- 2010, KAYMAKÇI-BAŞARAN,A., AKSU,M., EGEMEN,Ö., Impacts of the Fish Farms on the Water Column Nutrient Concentrations and Accumulation of Heavy Metals in the Sediments in the Eastern Aegean Sea (Turkey). Environ Monit.Assess. 162:439-451.
- 2010, AKSU,M., KAYMAKÇI-BAŞARAN,A., EGEMEN,Ö., Long-Term Monitoring of the Impact of a Capture-Based Bluefin Tuna Aquaculture on Water Column Nutrient Levels in the Eastern Aegean Sea.Turkey. Environ.Monit.Assess. 171 : 681-688
- 2009, MİNARECİ,O., ÖZTÜRK,M., EGEMEN,Ö., MİNARECİ,E. Detergent and Phosphate Pollution in Gediz River, Turkey. African Journal of Biotechhnology. Vol. 8(15), pp.3568-3575.
- 2007, KAYMAKÇI-BAŞARAN,A.,AKSU,M.,EGEMEN,Ö. Ildır Koyu'nda (İzmir-Ege Denizi) Açık Deniz Ağ Kafeslerde Yapılan Balık Yetiştiriciliğinin Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin İzlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi , 13 (1) :22-28.
- ÇINAR,M.E.,KATAĞAN,T.,ÖZTÜRK,B.,EGEMEN,Ö.,ERGEN,Z.,KOCATAŞ,A.,ÖNEN,M.,KIRKIM,F.,BAKIR,K.,KURT,G.,DAĞLI,E.,KAYMAKÇI,A.,AÇIK,Ş.,DOĞAN,A.,ÖZCAN,T. Temporal changes of soft-bottom zoobenhic communities in and around Alsancak Harbor (İzmir Bay,Aegean Sea), with special attention to the autecology of exotic species. Marine Ecology. 27(2006), pp.229-246.
- 1995, ALPARSLAN,M.,KUMRU,M.N.,YARAMAZ,Ö.,SUNLU,U.,Investigations Made During Tourism Season Around Urla Related To Microbiological and Physico-Chemical Researches. Fresenius Envir.Bull 4 : 545-549
- 1990, YARAMAZ,Ö.,TUNÇER,S.,Analyse Spectrophotometric des Surfactans Sur la Cote Egeenne, Thalassographica.Vol13/Suppl.3, 71-73
- 1990, UYSAL,H.,YARAMAZ,Ö., A Comparative Study on the Mutrients,Anionic Detergents and Environmental Parameters in İzmir Bay (Aegean Sea). Thalassographica.Vol.13/Suppl.3. 67-69
- 1990, YARAMAZ,Ö.,ALPBAZ,A., Recherches des Parametres Physico Chimiques,des Sels Nutritifs et des Detergents Anioniques dans la Pecherie de Homa d'İzmir. Thalassographica.Vol.13/Suppl.3.67-69.
- 1984, UYSAL,H.,TUNÇER,S.,YARAMAZ,Ö., Heavy Metals in the Flesh of M.barbatus and D.annularis From Polluted and Unpolluted Zone in the İzmir Bay.d Biologica Gallo-Hellenica.Vol.12, pp.269-270

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (31 adet)- AKSU,M.,BAŞARAN,A.,EGEMEN,Ö.2013.- Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattının İskenderun Körfezi,Yumurtalık Kıyılarında Su kalitesi Üzerindeki Etkileri. Su Ürünleri Dergisi 30(1): 7-13.
- 2009, YABANLI,M., EGEMEN,Ö. Monitoring the Environmental Impacts of Marine Aquaculture Activities on Water Column and Sediment in Vicinity of the Karaburun Peninsula (Turkey-Eastern Aegean Sea). Journal of Fisheries Sciences.com. (in press)
- 2009, DURALLI,E., EGEMEN,Ö. Urla Limanı ve Civarında Bazı Fiziko-Kimyasal ve Kirlilik Parametrelerinin Araştırılması. E.Ü.Su Ürünleri Dergisi. 6(1) s.81-85.
- MİNARECİ,O.,ÖZTÜRK,M.,EGEMEN,Ö.,MİNARECİ,E. Manisa Organize Sanayi Arıtım Tesisinin,Gediz Nehrinde Deterjan Kirliliğine Olan Etkilerin Belirlenmesi. C.B.Ü.Fen Bilimleri Dergisi 4.1 (2008) 65-72.
- MİNARECİ,O.,ÖZTÜRK,M.,EGEMEN,Ö.,MİNARECİ,E. Manisa Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Gediz Nehrine Olan Etkilerinin,Anyonik Deterjan ve Fosfat Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi.SDÜ.Fen -Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (E-Dergi). 2008, 3(1).16-25.
- 2007, İNCE,N., EGEMEN,Ö.- Kemalpaşa ve Civarındaki Bazı Sanayi Tesislerinin Arıtılmış Atık Sularının Su Kalitesi Yönünden Karşılaştırılması ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanılabilirliği.Cilt 24, Sayı: 3-4, s.89-92.
- 2006, KAYMAKÇI-BAŞARAN,A., EGEMEN,Ö. Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl'ün Su Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması. Tarım Bilimleri Dergisi.Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 12(2). s.137-143.
- 2006, AKÇAY,S.,EGEMEN,Ö. İzmir Körfezinde Avlanan Bazı Balık Türlerinin Kimyasal Değişimleri Üzerine Bir Araştırma. E.Ü.Su Ürünleri Dergisi. 23(1-2), s.117-120.
- 2005, YURGA,L.,KORAY,T.,BAŞARAN-KAYMAKÇI,A.,EGEMEN,Ö.Deniz Yetiştiriciliği Yapılan Bir Bölgede Mikroplankton Tür Çeşitliliği ve TRIX İndekslerinde Oluşan Değişimler. Su Ürünleri Dergisi, 22(1-2), s.177-186.
- EGEMEN.Ö.,BAŞARAN.A.2002.- Doğu Karadeniz'de (Samsun/TÜRKİYE) Bazı Fiziko-kimyasal Parametrelerin Araştırılması. Su Ürünleri Dergisi ,19(1-2),s.177-182.
- 2002, SUNLU,U., EGEMEN,Ö., SUNLU,F.S., BAŞARAN,A.- Investigation on the Pollution of Gediz River Deltaic Zone (İzmir Bay-TÜRKİYE). Meeting on Coastal Zone Management in Med.Region.- Options Méditerranéennes. Series A. Number 53 : pp.57-63.
- ATILGAN,İ.,EGEMEN,Ö.2001.- Comparative İnvestigation on the Levels of Carbon,Flammable Substance and Some Heavy Metals (Cu,Zn) Accumulated in Sediment of Güllük and Homa Lagoons. Su Ürünleri Dergisi , 18 (1-2) , s.225-232.
- 2001, KAYMAKÇI-BAŞARAN,A., SUNLU,U., EGEMEN,Ö. - Assessment of Nutrient Pollution Caused by Land Based Activities in İzmir Bay. Türkiye. Interdependency Between Agriculture and Urbanization Meeting. Conflict on Sustainable Use of Soil and Water. Options. Méditerranéennes. Series A: Number 44: pp: 47-53.
- 2000, AKKAŞ,N.,EGEMEN,Ö.-Homa Lagünü (İzmir körfezi,Ege Denizi)Littoralinde kirlilik oluşturan katı atıkların tesbiti. Su Ürünleri Dergisi.Cilt.17,Sayı :1-2, s.223-230.
- 1999, EGEMEN,Ö.,GÖKPINAR,Ş.,ÖNEN,M.,BÜYÜKIŞIK,B.,HOŞSUCU,B.,SUNLU,U.,CİRİK,S. Güllük Lagünü (Ege Denizi/Türkiye) Ekosistemi. Tr.J.of Zoology 23, Suppl.3. s.927-947.
- SUNLU,U.,EGEMEN,Ö.,ÖNEN,M.1999.-Heavy Metal Concentrations in Marine Crustace (Upogebia pusilla) and Sediments From Güllük Fisheries Lagoon. Istanbul University Journal of Aquatic Products. Special Issue. pp.95-103.
- 1998, BOYACIOĞLU,M.,EGEMEN,Ö. Urla İskelesi ve Karantina Adası Civarı Sularında Fiziko_Kimyasal Parametreler ve Pollusyon Durumunun Araştırılması. Su Ürünleri Dergisi. 15(1-2).s.49-61.
- 1998, SUNLU,U.,EGEMEN,Ö. Homa Dalyanı ve İzmir Körfezinin (Ege Denizi) Farklı Bölgelerindeki Kirlenme Durumu ile Bazı Ekonomik Balık Türlerinde Ağır Metal Düzeylerinin araştırılması.Su Ürünleri Dergisi. 15(3-4). s.241-261.
- 1997, EGEMEN,Ö.,SUNLU,U.,KAYMAKÇI,A. Yüzen Katı Atıkların Oluşturduğu Kirlilik ve Urla Limanı Örneği. Su Ürünleri Dergisi. 14(1-2). s.197-201. lik
- 1997, EGEMEN,Ö.,ALPARSLAN,M.,SUNLU,U. Çanakkale' de (Karacaören ve Kepez) Toplanan Midyelerde (Mytilus galloprovincialis LAMARCK) Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması. Su Ürünleri Dergisi. 14(1-2) s.189-196.
- 1996, EGEMEN,Ö.,SUNLU,U. Balığın Yaşadığı Su Ortamının Özellikleri.Vet.Kontr. ve Araş.Ens.Müd.Derg. Sayı.34. s.1-7.
- 1994, EGEMEN,Ö.,MORDOĞAN,H.,SUNLU,U.,ÖNEN,M. Ege ve Marmara Bölgesinde Dağılım Gösteren Ostrea edulis L.1751' de Bazı Ağır Metal (Pb,Cd,Cu,Zn) Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması.Su Ürünleri Dergisi. 11(42-44). s.33-36.
- 1990, YARAMAZ,Ö.,ALPBAZ,A. Urla İskelesinin Genel Hidrografisi Üzerine Bir Çalışma.Su Ürünleri Dergisi. 7(25-28). s.101-108.
- 1990, MORDOĞAN,H.,YARAMAZ,Ö.,ALPBAZ,A. Homa Dalyanı Sedimentlerinde Bazı Ağır Metallerin (Fe,Ni,Co,Mn,Sb) Derişimlerinin Araştırılması. Su Ürünleri Dergisi. 8(29-30). s.44-50.
- 1989, UYSAL,H.,YARAMAZ,Ö.,TUNÇER,S.,PARLAK,H. Ege Denizi Kıyılarında Pollusyon Durumu,Organizma ve Ekosistem Üzerindeki Etkileriyle İlgili Araştırmalar.Su Ürünleri Dergisi.6(21-24).s.144-159.
- YARAMAZ,Ö. İçsularımızda ve Körfezlerde Eutrofikasyon-Hipereutrofikasyon. E.Ü.Su Ürünleri Yüksekokulu Akademik Seminerler Yıllığı (1987-1988).s.23-29.
- 1986, YARAMAZ,Ö. İzmir Körfezinde Fosfat Dağılımının Araştırılması. Su Ürünleri Dergisi. 3(9-12). s.147-160
- 1984, YARAMAZ,Ö. İzmir İç Körfezde Seçilen Bir İstasyonda 1972-1980 Yıllarına ait Temperatür ve Salinite Gözlemleri ve Bunların Hava Sıcaklığı ve Yağış ile İlgileri.Su Ürünleri Dergisi,1(2),s.39-45.
- 1983, GÜÇER,Ş.,GELDİAY,R.,YARAMAZ,Ö.,ARDIÇ,Z. İzmir Körfezinde Anyonik Deterjan Kirliliğinin Araştırılması.E.Ü.Faculty of Science Journal. Series B. Suppl. pp.388-400.
- 1983, YARAMAZ,Ö. La Distribution de la Concentration des Métaux Lourds (Pb,Cd) Dans la Baie d' İzmir. E.Ü.Faculty of Science Journal. Series B.Vol.VI.NR.1, pp.1-7.
- 1983, YARAMAZ,Ö.,TUNÇER,S. Trafiğin Yoğun Olduğu İzmir ve Çevre Yolları Kenarında Yaşayan Toprak Solucanı (Lumbricus terrestris) ve Ortamlarındaki Kurşun ve Kadmiyum Kirlenmesinin Araştırılması.Doğa Bilim Dergisi.Seri B, Cilt 7, Sayı 3, s.255-259.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (4 adet)- Homa Lagünü (İzmir Körfezi, Ege Denizi) Litoralinde Kirliliği Olşturan Katı Atıkların Tespiti. Su Dünyası Dergisi.Mayıs-Haziran 2016. s.54-55.
- 1984, İzmir Körfezinde Evsel ve Endüstri Atıklarının Neden Olduğu Deterjan ve Bor Kirliliğinin Araştırılması.Doktora Tezi.73 s.
- 1981, İzmir Körfezinde Kurşun ve Kadmiyum Kirlenmesinin araştırılması.Yüksek Lisans Tezi.24 s.
- EGEMEN,Ö.,2004.-Güllük Dalyanı ve K.Menderes S.O.S.veriyor.MFL Maritime Forwarding Logistics Dergisi:1(3),s.49

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (29 adet)- BAŞARAN,A.,AKSU,M.,EGEMEN,Ö.-Structure and Carbon Content of Deep Sediments of the Marmara Sea. Rapp.Comm.int.Mer Médit.,41. p.205.2016.
- AKSU,M.,BAŞARAN,A.,EGEMEN,Ö.- Effects of a Bluefin Tuna Farm on Water Qualıty in the Eastern Aegean Sea,Turkey. Rapp.Comm.int.Mer Médit.,41, p.516,2016
- SERT,G.,ARIANFAR,A.,PEK,T.Ö.,KABAY,N.,EGEMEN,Ö.,YÜKSEL,M. 2014. Utilization of an Integrated NF-RO System for Wastewater Reuse.Conference of Recycling and Reuse. 4-6 June 2014.Istanbul.
- KAYA,C.,SERT,G.,KABAY,N.,ARDA,M.,EGEMEN,Ö.,YÜKSEL,M.2014. Utilization of an Integrated NF-RO System for Seawater Desalination. 2nd International Conference on Recycling and Reuse. 4-6 June 2014. s.65-66.Istanbul
- SERT,G., EGEMEN,Ö., YÜKSEL,M., KABAY,N., YÖRÜKOĞLU,E., YÜKSEL,Ü. 2013.-Removal of Iron and Manganese From Artesian and Well Waters a Case Study for Urla.Turkey. ICOEST'2013-CAPPADOCIA,18-21 June 2013 Ürgüp-Nevşehir.TURKEY
- SERT,G., YÖRÜKOĞLU,E., BUNANI,S., SOYOĞLU,Y., PEK,T.Ö., EGEMEN,Ö., KABAY,N., YÜKSEL,M., YÜKSEL,Ü.2013.- Application of Nanofiltration for Wastewater Recovery and Resue Field Tests. ICOEST'2013, 18-21 June 2013.pp.72.Ürgüp-Nevşehir-TURKEY.
- KAYA,C.,SERT,G.,ARDA,M.,KABAY,N.,EGEMEN,Ö.,YÜKSEL,M.,YÜKSEL,Ü.- A Comparative Study for Seawater Desalination by Nanofiltration (NF) and Reverse Osmosis (RO) Membranes in an Integrated NF-RO System: International Conference on Application of Nanotechnology in Membranes for Water Treatment 2013. 1o October 2013. İzmir, TURKEY.
- KABAY,N.,SERT,G.,EGEMEN,Ö.,YÜKSEL,M.,PEK,T.Ö. Evaluation of MBR-NF and MBR-RO Systems To Produce High Quality Reuse Water. KORANET-International Workshop on MBR for Next Generation. Dec 17-18,2013, İTÜ.
- SERT,G.,EGEMEN,Ö.,KABAY,N.,YÜKSEL,M.,PEK,T.Ö. Application of Nanofiltration for Wastewater Treatment and Reuse Effect of Operating Pressure on Quality of Product Water. International Conference on Application of Nanotechnology in Membranes for Water Treatment. October 8-10 th 2013. İzmir.
- 2007, BAŞARAN-KAYMAKÇI,A., EGEMEN,Ö. Nutrient Distribution in the Mediterranean Coast of Turkey. CIESM- 38. Congres.Abstracts Only.İstanbul (TURQUIE). p.118
- KAYMAKÇI-BAŞARAN,A.,EGEMEN,Ö.-The Influence of Bakırçay River Discharge on Çandarlı Bay,Izmir (Turkey). X.European Ecological Congress.November 08-13,2005.Kuşadası-Turkey.pp.165.
- 2001, SUNLU,U.,EGEMEN,Ö.,BAŞARAN,A.- The Red Mullet Mullus barbatus (Linnaeus 1758) As An Indicator For Heavy Metal Pollution In Izmir Bay (TURKIYE). Rapp.Comm.int.Mer Méditt.,36.p.166
- SUNLU,U.,EGEMEN,Ö.,KAYMAKÇI,A. Monitoring of Trace Metal Levels in Demmersal Fish Scorpaena porcus (L.1758) Caught From İzmir Bay/Türkiye.European Ecology Congress. 19-23 September 1999. Halkidiki-Greece
- SUNLU,U.,EGEMEN,Ö.,KAYMAKÇI,A. Trace Metals in Mediterranean Mussel Mytilus galloprovincialis (L.1758) and in Surficial Sediments From Urla-İskele-İzmir/Türkiye. International Symposium on Marine Pollution. 5-9 October 1998. pp:645-646. Monaco
- EGEMEN,Ö.,SUNLU,U.,KAYMAKÇI,A. Heavy Metals Concentrations in Some Molluscs and in Surficial Sediments From İzmir Bay/Türkiye. XXXV.Congress CIESM.1-5 June 1998. pp:250-251. Dubrovnik.
- SUNLU,U.,EGEMEN,Ö.,ÖNEN,M.1996.-Güllük Lagünü Girişinde Dağılım Gösteren Mamun (Upogebia pusilla)'da Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması. II.International Symposium on Aquatic Products. 21-23 Eylül 1996. İstanbul.
- 1992, ÖNEN,M.,YARAMAZ,Ö. Relationship Between the Physico-Chemical Parameters and the Macrobenthic Fauna in the Soft Substratum of the Homa Fisheries Lagoon. Rapp.Comm.int.Mer Médit. 33, 100
- 1992, YARAMAZ,Ö.,MORDOĞAN,H.,SUNLU,U.,ÖNEN,M. A Comparative Study on Some Heavy Metal Concentrations (Zn,Cu,Pb,Cd,Ni,Cr) in the Sediments From Homa (İzmir) and Karine (Aydın-Türkiye) Fisheries Lagoons. Rapp.Comm.int.Mer Médit. 33, 87
- 1992, TUNÇER,S.,YARAMAZ,Ö. Heavy Metals and Other Elements in Zostera marina L. on the Trabzon Coast Line (Black Sea-Turkey). Rapp.Comm.int.Mer Médit. 33, 186
- 1992, YARAMAZ,Ö.,ÖNEN,M.,SUNLU,U.,ALPBAZ,A. İzmir Körfezi Sedimentlerinde Bazı Ağır Metal (Pb, Cd, Zn, Cu) Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması. I.Uluslararası Çevre Koruma Sempozyumu Bildirileri. Çevre Kirliliği ve Kontrolu. 2.cilt (ed.Zafer AYVAZ). s.15-19. İzmir Türkiye
- 1990, YARAMAZ,Ö.,MORDOĞAN,H.,ALPBAZ,A. Etude des Métaux Lourds ( Zn,Cu,Pb,Cd,Cr) dans les Sédiments de la Pecherie d' Homa-İzmir. Rapp.Comm.int Mer Médit. 31 (2), 57
- 1988, YARAMAZ,Ö.,BALIK,S.,USTAOĞLU,M.R.Etudes des Parametres Physico-Chimique et des Sels Nutritifs dans le lac de Bafa (Aydın-Turquie). Rapp.Comm.int.Mer Médit.,31(2), 76
- 1988, SUNLU,U.,EGEMEN,Ö.,KAYMAKÇI,A. Trace Metals in Méditerranean Mussel Mytilus galloprovincialis (L.1758) and in Surficial Sediments from Urla-İskele-İzmir/Türkiye. International Symposium on Marine Pollution. 5-9 October 1998. pp.645-646. Monaco
- 1986, TUNÇER,S.,YARAMAZ,Ö.,Etudes des Métaux Lourds (Zn,Cu,Pb,Cd,Hg) Chez Certains Organizmes Autour de l'ile Karantina (Urla-İZMİR-TURQUIE).XXX.Cong.Assémb.Plén.Palma de Majorque.Vol.30(2), C-32,42.
- 1986, YARAMAZ,Ö.,TUNÇER,S., Etudes des Parametres Physico-Chimiques et des Teneurs en Sels Nutriyifs Sur la Cote Egeenne (Turquie). XXX.Cong.Assémb.Plén. Palma de Majorque. Vol.30 (2), C-36, 44
- 1986, UYSAL, H., TUNÇER, S., YARAMAZ, Ö., A Comparative Study of Some Heavy Netals in Common Edible Organisms From Aegean Coast of Turkey. XXX. Cong.Assémb. Plén. Palma de Majorque. Vol.30 (2), L-IV, 124
- 1986, YARAMAZ, Ö.l, Etude de la Distribution des Surfactans dans la Baie d' İzmir Entre 1982-1984, Cong. Assémb.Plén.Palma de Majorque. Vol.30 (2), C-35, 44
- 1985, YARAMAZ,Ö.,TUNÇER,S.,Les Effets des Diverses Pollutions Autour de l' ile Karantina (Urla-İzmir-Turquie). Rapp.Comm.int.Mer Médit.29,7,101-102
- 1984, TUNÇER,S.,YARAMAZ,Ö.,UYSAL,H.,Etude du Transfert des Phosphates et des Detergents Anioniques Autour de l' ile Karantina (Urla-İZMİR-TURQUİE) ts 3 rd International Cong. on Zoogeography and Ecology. Patras-Greece

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (47 adet)- KOLDAGUÇ,S.,EGEMEN,Ö. Zeytin Karasuyunun Sucul Ekosisteme Etkisi. Ekoloji 2015 Sempozyumu, 6-9 Mayıs 2015, Sinop.
- ÜNSALAN,G.,EGEMEN,Ö.,AKSU,M.,BAŞARAN,A.-Ağ Kafeslerde Yapılan Orkinos Besiciliğinin Sedimentte Oluşturduğu Bazı Ağır metal (Pb. Cu, Fe, Zn) Birikim Düzeylerinin Araştırılması.18.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 1-4 Eylül 2015. s.430. İzmir.
- AKSU,M.,BAŞARAN,A.,EGEMEN,Ö. Marmara denizi'nde Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerin Su Kolonundaki Dağılımları.18.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu.1-4 Eylül 2015.s.427 İzmir.
- BAŞARAN,A.,AKSU,M.,EGEMEN,Ö. Marmara Denizi'nin Güney Baseninde Besin Tuzlarının ve Klorofil-a Dağılımının İncelenmesi.18.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 1-4 Eylül 2015. s.424. İzmir.
- AKSU,M.,KAYMAKÇI-BAŞARAN,A.,EGEMEN,Ö. Gerence Körfezi'nde (Ege Denizi)Yapılan Orkinos Besiciliğinin Su Kalitesine Etkilerinin araştırılması. Ulusal Su ve Sağlık Kongresi, 26-30 Ekim 2015, Antalya.
- ARIANFAR,A.,SERT,G.,KABAY,N.,YÜKSEL,M.,EGEMEN,Ö.,PEK,T.Ö.-Organize Sanayi Bölgesinde MBR Yöntemiyle Arıtılan Atıksuların NF/RO Yöntemleriyle Geri Kazanımı ve Tarımsal Sulama Amaçlı Kullanımı.Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK 2015) ISPARTA.
- KABAY,N.ve diğ.2015.- İzmir'de Alternetif Su Kaynağı Olarak Deniz Suyu Kullanılmasında Membran Hibrit Yönteminin Uygulanması ve Konsantre Tuzlu Suyun Deniz Çevresine Etkisinin Araştırılması.(Proje Yöneticisi,Nalan KABAY).
- EGEMEN,Ö.,KABAY,N.,YÜKSEL,M.,SERT,G. Organize Sanayi Bölgesinde Arıtılan Atık Suların Yeniden Kullanımı İçin Ters Ozmos Yönteminin Uygulanması ve Ürün Su Kalitesinin İncelenmesi. Disiplinlerarası Ege Zirvesi, 20-21 Kasım 2014. Ege Üniversitesi.
- KOLDAGUÇ,S.,EGEMEN,Ö.2013.- Hexaplex turunculus'un İndigo Boyar Maddesi Olarak Kullanımı.17.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu.3-6 Eylül 2013,s.66, İstanbul.
- SERT,G.,EGEMEN,Ö.,PEK,T.Ö.,KABAY,N.,YÜKSEL,M. Organize sanayi Bölgesinde arıtılan Atık Suların Yeniden Kullanımı İçin Ters Ozmos Yönteminin uygulanabilirliğinin İncelenmesi. MEMTEK 2013. 3.Ulusal Membran Teknolojileri ve uygulamaları Sempozyumu. s.146-147. 26-27 Eylül 2013. Elazığ.
- KAYA,C.,SERT,G.,ARDA,M.,KABAY,N.,EGEMEN,Ö.,YÜKSEL,Ü.,YÜKSEL,M. Deniz Suyu Desalinasyonunda NF-RO Hibrit Yönteminin Kullanılması.MEMTEK 2013. 3.Ulusal Membran Teknolojileri ve uygulamaları Sempozyumu. s.148-149. 26-27 Eylül 2013. Elazığ.
- KOLDAGUÇ,S.,EGEMEN,Ö.2012. Arıtılmış Atık Suların Derin Deniz Deşarj Noktası ve Civarında Meydana getirdiği bazı Fiziko-Kimyasal Değişimlerin araştırılması.Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları Ulusal Kongresi. 14-17 Kasım 2012. Antakya
- SERT,G.,EGEMEN,Ö.,YÖRÜKOĞLU,E.,BUNANI,S.,YÜKSEL,Ü.,PEK,T.Ö.,KABAY,N.,YÜKSEL,M. Membran Biyoreaktör (MBR)Prosesi ile Arıtılan Endüstriyel Atık Suların Yeniden Kullanımında nanofiltrasyon ve Ters Ozmos Yöntemlerinin Uygulanması. Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu.6-9 Aralık 2012. Bursa
- AKSU,M., KAYMAKÇI,A., EGEMEN,Ö. Candarlı ve İzmir Körfezlerinde Dört Farklı Bölgede Kurulu Balık Çiftliklerinin Su Kalitesine olan Etkilerinin Saptanması.16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 25-27 Ekim 2011. Antalya. s.239
- KAYMAKÇI-BAŞARAN,A., AKSU,M., EGEMEN,Ö. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattının Adana-Yumurtalık Kıyısında Su Kalitesine olan Etkilerinin İzlenmesi. 16.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 25-27 Ekim 2011. Antalya. s.240
- KAYMAKÇI-BAŞARAN,A., EGEMEN,Ö., AKSU,M. Küçük Menderes Nehri'nin (Selçuk-İZMİR) Su Kalite Kriterlerinin Araştırılması. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VII.Ulusal Kongresi.Cilt 2. s.737-744. 27-30 Mayıs 2008.Ankara
- KAYMAKÇI-BAŞARAN,A., EGEMEN,Ö. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Bazı Göletlerin Su Kalitesinin İncelenmesi. VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. s.115, 20-23 Ekim 2008 Girne/ KKTC
- KAYMAKÇI-BAŞARAN,A.,EGEMEN,Ö. Yuvarlak Çay'ın (Köyceğiz-Muğla) Su kalitesinin İncelenmesi. XIV.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 4-7 Eylül 2007.Muğla. s.276
- KAYMAKÇI-BAŞARAN,A.,EGEMEN,Ö.,AKSU,M. Ağ Kafeslerde Yapılan Orkinos (Thunnus thynnus L.1758) Besiciliğinin Su Kolonunda Olası Etkilerinin İzlenmesi.XIII.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu.1-4 Eylul 2005. Çanakkale.
- KAYMAKÇI-BAŞARAN,A.,EGEMEN,Ö.,AKSU,M. Ildır Koyu'nda Açık Deniz Ağ Kafeslerde Yapılan Balık Yetiştiriciliğinin Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin İzlenmesi.Ulusal Su Günleri,2005,Trabzon.Türk Sucul Yaşam Dergisi.3(4).s.574.
- KAYMAKÇI-BAŞARAN,A.,EGEMEN,Ö.,2004.-Ağ Kafeslerde Yapılan Orkinos (T.thynnus L.1758) Yetiştiriciliğinin Su Kalitesine ve Sedimente Olan Etkilerinin Araştırılması. Ulusal Su Günleri 2004 Sempozyumu. s.481.İzmir.
- EGEMEN,Ö.,BAŞARAN,A.,2003- Denizli-Işıklı gölünde Turna balığınde (Esox lucius L.1758) Pb,Cd,Zn ve Fe düzeylerinin araştırılması. XII.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 2-5 Eylul 2003 Elazığ.
- AYDOĞAN-OK,S.,EGEMEN,Ö.,BAŞARAN-KAYMAKÇI,A.,-Karantina Adası (İskele-Urla) Çevresinde Anyonik Deterjan Kirliliğinin Araştırılması.Ulusal Su Günleri 2003 Sempozyumu.s.140-145. 1-3 Ekim 2003. Ankara.
- BÜYÜKIŞIK,B.,EGEMEN,Ö.,SUNLU,U.,SUNLU,S.F.,BAŞARAN,A.,AYDIN,Ş.G.,KÖKSAL,Y.Gediz Deltasında Biyıjeokimyasal Parametrelerin Yer ve Zamana Göre Değişimleri. XI.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 4-6 Eylul 2001. Hatay
- SUNLU,U.,EGEMEN,Ö.,KAYMAKÇI,A.,TÜZEN,A. Urla İskelesi Ağ Kafeslerde Yapılan Balık Yetiştiriciliğinin Sedimente Olan Etkilerinin İncelenmesi.X.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu.22-24 Eylul 1999. Adana.
- EGEMEN,Ö. Güllük Lagünü Ekosistemi ve Sorunları. Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu. 15-19 Şubat 1998. Bodrum-Muğla
- SUNLU,U.,EGEMEN,Ö.,KAYMAKÇI,A. Urla İskelesi Ağ Kafeslerde Yapılan Balık Yetiştiriciliğinin Su Kalitesine Olan Etkilerinin Araştırılması. XIV.Ulusal Biyoloji Kongresi,Bitki Fizyolojisi-Bitki Anatomisi ve Hidrobiyoloji Seksiyonları. Cilt II.s.116-125. 7-10 Eylul 1998. Samsun.
- 1997, ÖNEN,M.,EGEMEN,Ö. Homa Dalyanı Fiziko-Kimyasal Parametreleri ile Bentik Organizmaların Araştırılması.XIII.Ulusal Biyoloji Kongresi. 17-20 Eylul 1996. Cilt V. Hidrobiyoloji Seksiyonu. s.24-34. İstanbul.
- SUNLU,U.,EGEMEN,Ö. İzmir Körfezinde Dağılım Gösteren Lipsoz (Scorpaena porcus L.) Balığında Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması.Akdeniz Balıkçılık Kongresi.Bildiri ve Poster Özetleri. s.95. 9-11 Nisan 1997.İzmir-Türkiye.
- İNCE,N.,EGEMEN,Ö. Gediz ve Küçük Menderes Deltalarında Yaşanan Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri.II.Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu. 14-16 Kasım 1997. Kuşadası-Aydın.
- EGEMEN,Ö.,CANYURT,M.A. Pestisidlerin Akuatik Ortamdaki Etkileri. Hayvancılık 96 Ulusal Kongresi. s.616-621. 18-20 Eylul 1996. İTO-İzmir.
- EGEMEN,Ö. Denizlerde Petrol Kirliliği ve Su Ürünlerine Etkileri.Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu. 10-11 Kasım 1994. Kuşadası-Aydın
- SUYO (Homa) Dalyanında Fiziko-Kimyasal Parametreler ile Makrobentik Faunanın Mevsimsel ve Yıllara Bağlı Değişimleri. Eğitiminin 10.Yılında Su Ürünleri Sempozyumu. s.413-428. 12-14 Kasım 1991. İzmir.
- CİRİK,S.,GÖKPINAR,Ş.,ÖNEN,M.,YARAMAZ,Ö. Urla İskelesi Açıklarında Deniz Kirliliğinin Neden Olduğu Bazı Biyolojik Olaylar. Eğitiminin 10.Yılında Su Ürünleri Sempozyumu. s.391-396. 12-14 Kasım 1991. İzmir.
- YARAMAZ,Ö.,MORDOĞAN,H.,ÖNEN,M.,SUNLU,U.,ALPBAZ,A. İzmir Körfezi Sedimentlerinde Bazı Ağır Metal (Fe,Mn,Ni) ve Organik Madde ( % C) Düzeylerinin Araştırılması. Eğitiminin 10.Yılında Su Ürünleri Sempozyumu. s.406-413. 12-14 Kasım 1991. İzmir.
- YARAMAZ,Ö.,İzmir Körfezinde Deterjan Kirliliği Üzerine Yapılan Araştırmalar.İzmir Körfezinin Dünü,bugünü,yarını Sempozyumu. 22-23 Kasım 1990.s.28.İzmir.
- CİRİK,S.,YARAMAZ,Ö.,ÖNEN,M. Urla İskelesi (İzmir) Civarında Denizin Kırmızılaşması (red-tide) Olayı.Çevre Biyolojisi Sempozyumu. 17-19 Ekim 1990. s.80. Ankara.
- UYSAL,H.,YARAMAZ,Ö. İzmir Körfezinin Farklı Bölgelerinde bazı Pollutantların Mukayeseli Olarak Araştırılması. Çevre 87 Sempozyumu. 26-28 Ekim 1987. EBSO. İzmir.
- YARAMAZ,Ö., İzmir Dış Körfezde Deterjan Kirliliğinin Araştırılması. Çevre 86 Sempozyumu (ed.Orhan USLU). 2-5 Haziran 1986. İzmir
- YARAMAZ,Ö., İzmir Körfezinde Bor Kirliliğinin Araştırılması Çevre 86 Sempozyumu. (ed.Orhan USLU). 2-5 Haziran 1986. İzmir.
- UYSAL,H.,TUNÇER,S.,YARAMAZ,Ö. Ege Kıyılarındaki Yenebilen Organiznalarda Ağır Metallerin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması.Çevre 86 Sempozyumu (ed.Orhan USLU). 2-5 Haziran 1986.İzmir
- 1986, YARAMAZ,Ö.,TUNÇER,S.,UYSAL,H. Bazı Kirletici Kaynakların Karantina Adası Çevresindeki Etkilerinin araştırılması. TÜBİTAK Ulusal Çevre Sempozyumu. s.455-460. 12-15 Kasım 1984. Adana
- UYSAL,H.,TUNÇER,S.,YARAMAZ,Ö. Gölcük ve Gölmarmara Göllerinde Yaşayan C.carpio, S.glanis, A.anguilla' da Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması. Türkiye 8. Ulusal Biyoloji Kongresi.s.444-453. 3-5 Eylul 1986. İzmir
- YARAMAZ,Ö.,TUNÇER,S. Urla Deresi Kirlilik Denetiminde Kimyasal Parametrelerin Araştırılması. Türkiye II.Tabiatını Koroma Kongresi. 18-20 Kasım 1985, Ankara.
- UYSAL,H.,YARAMAZ,Ö.,TUNÇER.S. Gölmarmara ve Gölcük Göllerinde Fiziko-Kimyasal ve Besleyici Elementlerin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması. Türkiye II.Tabiatını Koruma Kongresi. 18-20 Kasım 1985. s.157-164. Ankara
- 1983, YARAMAZ,Ö.,ERBİL,Ö. Urla İskelesinde Genel Hidrografik Gözlemler. II.Ulusal Çevre Mühendisliği Sempozyumu. Ç.K.38-41. İzmir.
- 1980, GÜÇER,Ş.,YARAMAZ,Ö. İzmir Körfezinde Kurşun ve Kadmiyum Kirlenmesinin Araştırılması.TÜBİTAK VII.Bilim Kongresi.Çevre Araştırmaları Grubu.s.329-337.İstanbul

Kitapları (5 adet)- 2011, Su Kalitesi, E.Ü.Su Ürünleri Fakültesi,Yayın No:14 150 s. Bornova-İZMİR (7.Baskı)
- 2009, Kimya Laboratuvar Klavuzu.E.Ü.Su Ürünleri Fakültesi Yayın No : 75, 43 s.
- 2006, Çevre ve Su Kirliliği ,E.Ü.Su Ürünleri Fak.Yayın 42, 121s. Bornova-İZMİR (4.Baskı).
- 1984, Su Kimyası Laboratuvar Deneyleri.E.Ü.Su Ürünleri Yüksekokulu.Yayın No :8.,38 s. Bornova-İzmir.
- 1981, Deniz Kimyası Laboratuar Deneyleri.E.Ü.Kimya Fakültesi.Yayın No :20

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (52 adet)- 2016, 0330.STZ.2013-2, İTOB-OSB Membran Biyoreaktör (MBR) Arıtma Sisteminde İyileştirme Çalışmaları ve Atık Suda Enerji Bitkileri Yetiştirerek Biyogaz Üretilmesi.Proje Koordinatörü:Nalan KABAY
- 2016, BAP, 14-SÜF-032, BAP, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi; Temel Bilimler Bölümü, Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Laboratuvarına Alt Yapı Oluşturma. Proje No: 14-SÜF-032. Proje Koordinatörü: Mehmet AKSU
- İZSU Projesi, İZSU Projesi.2016.- İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi Kapsamında Açılacak Sirkülasyon ve Navigasyon Kanallarının İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Etki ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi Projesi.Proje Koordinatörü:Alper DOĞAN.
- BAP 13-SÜF-004, 2015, BAP, No: 13-SÜF-004.EGEMEN,Ö.,SERT,G.,KABAY,N.,YÜKSEL,M. Organize Sanayi Bölgesinde Arıtılan Atık Suların Yeniden Kullanımı İçin Ters Osmoz Yönteminin Uygulanması ve Ürün Su Kalitesinin İncelenmesi.
- TUBİTAK Projesi, No: 111Y268, ÇINAR,M.E.,ve diğ.2015.- Marmara Denizi ve Boğazlarda Bentik Omurgasız Çeşitliliği ve Kommunite Yapıları.Proje Yöneticisi.M.E.ÇINAR.
- ALİYE ÜSTER VAKFI, KABAY,N.,ve diğ.2015- İzmir'de Alternatif Su Kaynağı Olarak Deniz Suyu Kullanılmasında Membran Hibrit Yönteminin Uygulanması ve Konsantre Tuzlu Suyun Deniz Çevresine Etkisinin Araştırılması.
- 2014, BAP, No:11-SÜF-025, AKSU,M.,KAYMAKÇI-BAŞARAN,A.,EGEMEN,Ö.,TÜZEN,A. Açık Deniz Ağ Kafeslerde (Gerence, Ege Denizi) yapılan Orkinos (Thunnus thynnus, L.1758) besiciliğinin Deniz Ortamına Etkilerinin Araştırılması.
- 2014, 12/SÜF/004, EGEMEN,Ö.,ÜNSALAN,G.,AKSU,M.,BAŞARAN,A. Ağ Kafeslerde Yapılan Orkinos (Thunnus thynnus Linnaeus, 1758) Besiciliğinin Sedimentte Oluşturduğu Ağır Metal (Kurşun, Bakır, Demir, Çinko) Birikim Düzeylerinin Araştırılması.
- 2013, Çamlı Besicilik ve Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çeşme Ildır Yöresinde Faaliyet Gösteren Off-Shore Yetiştiriciliği Mevsimsel Ekolojik İzleme Raporu. Çamlı Besicilik ve Yem sanayi ve Ticaret A.Ş.
- 2013, 2009-SÜF-002, USTAOĞLU,M.R.,BALIK,S.,EGEMEN,Ö.,SARI,H.M.,ÖZBEK,M.,AYGEN,C.,MİS,D.,TAŞDEMİR,A.,İLHAN,A.,BAŞARAN,A.,YILDIZ,S.,TOPKARA.E.T.,SÖMEK,H.- SAKLIGÖL (HONAZ,DENİZLİ), KARAGÖL (BOZKURT-DENİZLİ) ve KARTAL GÖLÜ'NÜN (BEYAĞAÇ-DENİZLİ) LİMNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ.
- 12-SÜF-003, 2013, BAP, No: 13-SÜF-004. EGEMEN,Ö.,SERT,G.,KABAY,N.,YÜKSEL,M. Ege Üniversitesi Urla Araştırma ve Uygulama Ünitesi Artezyen ve Kuyu Sularından Demir-Mangan Giderimi.
- 2012, E.Ü.Bilimsel Araştırma Projesi, No: 2008/SÜF/006, ÖZBEK,M., BALIK,S.,USTAOĞLU,M.R.,EGEMEN,Ö.,YILDIZ,S.,TAŞDEMİR,A.,BAŞARAN,A.,AKSU,M.,TOPKARA,E.T.Gölcük Gölü Bentik Omurgasızlarının Ekolojileri ile Zamansal ve Uzaysal (Spatio-Temporal)Dağılımları.37 s.
- 2011, E.Ü.Bilimsel araştırma Projesi, No:2006/SÜF/009, USTAOĞLU,M.R.,BALIK,S.,EGEMEN,Ö.,SARI,H.M.,ÖZBEK,M.,ÖZDEMİR-MİS,D.,AYGEN,C.,TAŞDEMİR,A.,YILDIZ,S.,KAYMAKÇI-BAŞARAN,A.,İLHAN,A.,TOPKARA,E.T.,SÖMEK,H., Adıgüzel baraj Gölü'nün (Güney-Denizli)Limnolojik Yönden araştırılması.63 s.
- 2009, Araştırma Projesi, ANONİM. Doğu Karadeniz Dağlarındaki Göllerin Limnolojik Yönden Araştırılması. TUBİTAK 104Y183 no'lu proje
- Araştırma Projesi, ANONİM. Baku-Tbilisi-Ceyhan Crude Oil Pipe-line Project Environmental Monitoring and Consultancy Service for the Operation Phase of Turkish Section.2009 Yılı Raporu (Koordinatör T.KATAĞAN)
- İzsu Genel Müdürlüğü, 2009.,Anonim, Tahtalı Baraj Gölünde Plankton Kümelerinin İzlenmesi Projesi (Sonuç Raporu).40 s.(Proje Koordinatörü: Prof.Dr.Süleyman BALIK)
- 2008, Araştırma Projesi, ANONİM. Türkiye'nin Levant Denizi Kıyılarında Bulunan Zoobentik Kommunitelerin Yapısal Özellikleri ve Lessepsian Türlerin Ekosistem Üzerine Etkileri. TUBİTAK 104Y06
- 2007, Araştırma Projesi, ANONİM.Tahtalı Baraj Gölünün (İzmir) Limnolojik Özelliklerinin Araştırılması (Proje Sorumlusu Prof.Dr.Süleyman BALIK)
- Araştırma Projesi, ANONİM. Akua-Dem Ildırı (Çeşme) Orkinos Geliştirme Tesisi, 2005-2006 Dönemi İzleme Raporu. (Proje Koordinatörü : Prof.Dr.T.Katağan)
- Araştırma Projesi, ANONİM. Akua-Kocaman Gerence Orkinos Yetiştirme Tesisi 2005-2006 Dönemi İzleme Raporu. (Proje Koordinatörü : Prof.Dr.T.Katağan)
- 2005, Araştırma Projesi, ANONİM. Çeşme Ildır Yöresinde Kurulu Off-Shore Yetiştiricilik Tesislerindeki Ekolojik Koşulların Mevsimsel Olarak İzleme Çalışması. (Proje Koordinatörü : Prof.Dr.Özdemir EGEMEN)
- 2005, Araştırma Projesi, ANONİM. Mordoğan Su Ürünleri ve Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. Açık Deniz Kafeslerde Levrek-Çipura Yetiştiriciliği ÇED Ön Araştırma Raporu. (Proje Koordinatörü : Prof.Dr.Tuncer KATAĞAN)
- 2005, Araştırma Projesi, ANONİM. Ege Su Ürünleri San.ve Tic.ltd.Şti.Açık Deniz Kafeslerde Levrek-Çipura Yetiştiriciliği ÇED Ön Araştırma Raporu. (Proje Koordinatörü : Prof.Dr.T.KATAĞAN).
- 2005, Araştırma Projesi, ANONİM. Ertuğ Balık Üretim Tesisi Gıda ve Tarım İşletmeler San.ve Tic.A.Ş. Açık Deniz Kafeslerde Levrek-Çipura Yetiştiriciliği ÇED Ön Araştırma Raporu. (Proje Koordinatörü : Prof.Dr.T.KATAĞAN).
- 2005, Araştırma Projesi, ANONİM. Urban Yatçılık ve Su Ürünleri San.Tic.ltd.Şti.Açık Deniz Kafeslerde Levrek-Çipura Yetiştiriciliği ÇED Ön Araştırma Raporu. (Proje Koordinatörü : Prof.Dr.T.KATAĞAN).
- Araştırma Projesi, ANONİM.Akua-Dem Ildırı (Çeşme) Orkinos Yetiştirme Tesisi 2004-2005 İzleme Raporu. (Proje Koordinatörü :Prof.Dr.T.KATAĞAN)
- 2005, Araştırma Projesi, ANONİM. Çeşme Ildır Yöresinde Kurulacak Off-Shore Yetiştiriciliği Proje Tanıtım Dosyası (Proje Koordinatörü : Prof.Dr.Özdemir EGEMEN)
- 2005, BAP, Proje No: 2003/BİL/010,, ANONİM,Küçük menderes Nehri'nin Su kalitesi ve Ekosistemdeki Etkileşiminin İncelenmesi.Proje Raporu. 65 s.
- 2004, Araştırma Projesi, ANONİM.Alsancak Limanı (İzmir Körfezi) ve Civarında Dağılım Gösteren Zoobentik Canlıların Mevsimsel Dinamikleri ve Gemilerle Taşınan Muhtemel Egzotik Türlerin Ekosistem Üzerine Etkileri. (Proje Koordinatörü :Doç.Dr.Melih Ertan ÇINAR).
- 2003, Araştırma Projesi, ÖZFUÇUCU,G.F.,KATAĞAN,T.,EGEMEN,Ö.,ÖNEN,M.,İkizadalar ve Salih Adası (Bodrum) Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Olası Sonuçları.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Projesi.
- 2003, Araştırma Projesi, ANONİM. Akua-Dem (Ildır-Çeşme) Orkinos Yetiştirme Tesisi İzleme Raporu.( Proje Koordinatörü Prof.Dr.Tuncer KATAĞAN) :
- 2003, Araştırma Projesi, ANONİM.- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Tatlısuların Limnolojik ve Balıkçılık Yönünden Araştırılması.E.Ü.Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM), 27 s.
- 2002, Araştırma Projesi, ANONİM. Güllük Limanı Dip Taraması ÇED Ön Araştırma Raporu.(Proje Koordinatörü:Prof.Dr.Tuncer KATAĞAN)
- 2002, Araştırma Projesi, ANONİM İskenderun Körfezi (Sugözü) Deniz Ekolojisi Projesi.(Proje Koordinatörü: Prof.Dr.Tuncer KATAĞAN)
- 2002, Araştırma Projesi, ANONİM. Samsun (Tekkeköy ) Deniz Araştırmaları Projesi (Proje Koordinatörü : Prof.Dr.Tuncer KATAĞAN)
- 2002, Araştırma Projesi, ANONİM. İlknak (Çandarlı) Su Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.Kapasite Arttırım Projesi.(Proje Koordinatörü : Prof.Dr.Tuncer KATAĞAN).
- Araştırma Projesi, ANONİM,2002.- Orta Toroslardaki Eğrigöl'ün Limnolojik Özelliklerinin Sualtı Araştırmaları ile İncelenmesi.TÜBİTAK,Proje No : TBAG-1795, 69 s.
- Araştırma Projesi, ANONİM,2002.- Yuvarlak Çay'ın (Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi) Sürdürülebilir Kullanımı İçin Eylem Planı Oluşturulması Projesi.T.C.Çevre Bakanlığı,Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. (Proje Koordinatörü : Prof.Dr.Süleyman BALIK)
- 2001, Araştırma Projesi, ANONİM, Gediz Deltası Su Kalitesi Parametrelerinin Mevsimsel olarak İncelenmesi. BAP 1998-SÜF-016.
- 2000, Araştırma Projesi, ANONİM. Gediz Deltası Sulakalan Yönetim Planı Alt Projesi. (Proje Koordinatörü : Prof.Dr.M.R.USTAOĞLU).
- 1999, Araştırma Projesi, ANONİM. İzmir Körfezinin Farklı Bölgelerinde Nütrient Düzeylerinin İncelenmesi. (Proje Koordinatörü : Prof.Dr.Ö.EGEMEN).
- 1999, Araştırma Projesi, ANONİM İzmir Körfezindeki Kirliliğin Bentik ve Pelajik Ekosistemler Üzerindeki Etkilerinin İzlenmesi.(Proje Koor. Prof.Dr.Mesut ÖNEN)
- 1998, Araştırma Projesi, ANONİM. Kale-Karaemilik Karides Üretim Tesisi ÇED Ön Araştırma Raporu. (Proje Koordinatörü : Prof.Dr.H.HOŞSUCU).
- 1998, Araştırma Projesi, ANONİM,Pınar Deniz Ürünleri Yetiştiricilik Tesislerinin (Ildır-Çeşme) Mevcut Ekolojik Durumu Hakkında Rapor. (Proje Koordinatörü : Prof. Dr. A.KOCATAŞ)
- 1997, Araştırma Projesi, ANONİM. Çeşme Dalyanköy Yat Yanaşma Yeri ÇED Raporu. Proje Koordinatörü : Prof.Dr.A.KOCATAŞ).
- 1997, Araştırma Projesi, ANONİM. Çanakkale Kepez Limanı İskele İnşaatı yeri ÇED Raporu. (Proje Koordinatörü : Prof.Dr. T.KATAĞAN).
- 1996, Araştırma Projesi, ANONİM. Türkiye Kıyılarındaki Lagünlerin Yönetim ve Geliştirme Stratejileri ve Rehabilitasyonu. (Proje Koordinatörü : Prof.Dr.A.KOCATAŞ)
- 1996, Araştırma Projesi, ANONİM. Güvercinlik,Güllük ve Kıyıkışlacık Koylarında ÇED Öncesi Mevcut Ekolojik Koşulların Saptanması ile İlgili Rapor. (Proje Koordinatörü : Prof.Dr.T.KATAĞAN)
- 1996, Araştırma Projesi, ANONİM. Pınar Deniz Ürünleri Yetiştiricilik Tesislerinin (Ildır-Çeşme) Mevcut Ekolojik Durumu Hakkında Rapor. (Proje Koordinatörü :(Prof.Dr.A.KOCATAŞ).
- 1995, Araştırma Projesi, ANONİM. Güllük Lagünü Ekosistemi ve Modellemesi. TÜBİTAK,YDABÇAG-52 No' lu Proje. (Proje Koordinatörü : Doç.Dr.Ö.EGEMEN)
- 1991, Araştırma Projesi, ANONİM. Su Ürünleri Yüksekokulu Körfez Çalışmaları.İzmir Limanı ve Yanaşma Kanalı Tarama Malzemesinin Dökü Alanlarındaki ÇED Raporu. (Ed.Orhan USLU).
- 1984, Araştırma Projesi, ANONİM. Ege Denizi Kıyılarında Pollusyon Durumu,Organizma ve Ekosistem Üzerindeki Etkileriyle İlgili Araştırmalar. (Proje Koordinatörü : Prof.Dr.H.UYSAL).
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- CIESM
- FAO/UNEP
- TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
Kazanılan Burslar (4 adet)- 1994, Second FAO/UNEP Sub Regional Workshop Midilli-Yunanistan
- 1989, CIES (Fransa Hükümeti)
- 1988, UNESCO-CIESM Kongresi Atina-Yunanistan
- 1979, FAO-UNEP
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 1995, TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (19 adet)- Doktora, 2015, Gökhan SERT , Membran Biyoreaktör (MBR) Prosesi İle Arıtılan Endüstriyel Atık Suların Yeniden Kullanımı İçin Membran Teknolojilerin Uygulanması.(2.Danışman. Nalan KABAY)
- Doktora, 2014, Serpil KOLDAGUÇ.- Açık Deniz Ağ Kafeslerde (Ildırı-Çeşme) Balık Yetiştiriciliğinin Su Kolonu ve Sedimentte Oluşturacağı Etkilerin Belirlenmesi.
- Doktora, 2014, Gülşah ÜNSALAN.- Ağ kafeslerde Yapılan Orkinos (Thunnus thynnus, Linnaeus, 1758) Besiciliğinin Sedimentte Oluşturduğu Ağır Metal (Kuşun, Bakır, Demir, Çinko) Birikim Düzeylerinin Araştırılması.
- Doktora, 2011, Semra AKÇAY. İzmir Körfezinin Farklı Bölgelerinden Avlanan Bazı demersal (Dil Balığı ve Barbun Balığının) Balıkların Kimyasal değişimlerinin Mevsimsel Olarak Araştırılması.
- Yüksek Lisans, 2010, Serpil KOLDAGUC. Arıtılmış Atık Suların Derin Deniz Deşarj Noktası ve Civarında Meydana Getirdiği Bazı Fiziko-Kimyasal Değişimlerin Araştırılması.
- Doktora, 2007, Murat YABANLI. Karaburun Yarımadası Civarındaki Kafes Balığı Yetiştiriciliğinin Su Kalitesi ve Sedimente Olan Etkilerinin Araştırılması.
- Yüksek Lisans, 2005, Evren DURALLI. Urla Limanı ve Civarında Bazı Fiziko-kimyasal ve Kirlilik Parametrelerinin Araştırılması.
- Yüksek Lisans, 2005, Semra AKÇAY. İzmir Körfezinde Avlanan Bazı Balık Türlerinin Kimyasal Değişimleri Üzerine Bir Araştırma.
- Doktora, 2004, Aslı KAYMAKÇI-BAŞARAN.Bakırçay Deltası Kirlilik Parametreleri ve Çandarlı Körfezi ile Olan Etkileşimi.
- Doktora, 2003, Tamer SEYİS. Türkiye' de Su Ürünleri Pazarlama Sistemi ve Balık Hallerinin Fonksiyonel Durumu.(2.Danışman.Yrd.Doç.Dr.Ahmet G.ELBEK)
- Yüksek Lisans, 2002, Seyda OK-AYDOĞAN. Karantina Adası (İskele-Urla) Çevresinde Anyonik Deterjan Kirliliğinin Araştırılması.
- Doktora, 2000, Belgin H.ULUOCAK. İzmir ve Aliağa Körfezinin Farklı Bölgelerinde Avlanan Balıklarda Pestisid Kalıntılarının araştırılması.
- Yüksek Lisans, 1998, Aslı KAYMAKÇI. İzmir Körfezinin Farklı Bölgelerinde Nütrient Düzeylerinin Mevsimsel Olarak Araştırılması.
- Doktora, 1998, Necat İNCE, Kemalpaşa ve Civarındaki Bazı Sanayi Tesislerinin Arıtılmış Atık Sularının Su Kalitesi Yönünden Karşılaştırılması ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanılabilirliği.
- Yüksek Lisans, 1997, İlkay ATILGAN. Güllük ve Homa Lagünü Sedimentlerinde Karbon,Yanabilen Nadde ve Ağır Metal ( Cu,Zn) Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması.
- Doktora, 1994, Uğur SUNLU , SUFA (Homa) Dalyanı ve Ege Denizinin Farklı Bölgelerindeki Kirlenme Durumu ile Bazı Ekonomik Balık Türlerinde Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması.
- Yüksek Lisans, 1993, Meltem GÜLER. Urla İskelesi ve Karantina Adası Civarı Sularında Fiziko- Kimyasal Parametreler ve Pollusyon Durumunun Araştırılması.
- Yüksek Lisans, 1991, Nükhet DİNÇTÜRK. Deniz Balıklarından Levrek Larva Üretiminde Su Kalite ve Özellikleri Üzerine Bir Araştırma..
- Yüksek Lisans, 1990, Fevzi BAĞRIAÇIK. Yavru Balık Üretiminde Su Kalite Kriterlerinin Önemi ve İyileştirilmesi Üzerine Araştırmalar.