Akademik BilgilerBOZKURT ERSOY
PROFESÖR
Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü
Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: bozkurt.ersoy@ege.edu.tr
- Telefon: 232 3111677, İş:
- Telefon: 232 3373632, ev
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ankara Üniversitesi, Sanat Tarihi, Türkiye, 1976
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 1983
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 1988
- Yardımcı Doçentlik: Ankara Üniversitesi, Sanat Tarihi, Türkiye, 1988
- Doçentlik: Ankara Üniversitesi, Sanat Tarihi, Türkiye, 1992
- Profesörlük: Ankara Üniversitesi, Sanat Tarihi, Türkiye, 1998

İdari ve Akademik Görevleri (7 adet)- Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü, 2009-2012
- Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2010
- Sanat Tarihi Bölümü Başkanı, 2003-2010
- Türk İslam Sanatı Anabilim Dalı Başkanı, 2002-
- Profesör Temsilcisi, 2001-2003
- Doçent Temsilcisi, 1996-1997
- Asistan Temsilcisi, 1979-1980
Mesleki Faaliyetleri (9 adet)- Denizli-Kale, Kala-i Davas(Tabae) Kazısı, Başkan, 2008-Devam Ediyor
- Kırgızistan'daki Türk Eserlerinin Envanterlenmesi Projesi, Heyet Üyesi, 2002-2003
- Ukrayna'daki Türk Eserlerinin Envanterlenmesi Projesi, Başkan, 1999-2004
- Ukrayna-Akkerman Kalesi, Kazı Başkanı, 1999-2005
- Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği, Başkan., 1997-1998
- Ukrayna-Özi Kalesi Kazısı Başkanı, 1996-1998
- Türkmenistan, Köhne Urgenç’teki Türk Eserlerinin İncelenmesi., 1995
- Alanya Kalesi Kazısı Heyet Üyesi, 1986-1995
- Beyşehir, Kubad-Abad Sarayı Kazısı, Heyet Üyesi, 1986-1996
Uzmanlık Alanları- Sanat Tarihi (2060400)
- İslam Sanatlar ve Mimarisi (2230700)
- Mimarlık Tarihi (6010300)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (23 adet)- Svitlana Biliayeva “Archaeological Investigations of the Ottoman period in Ukraine, 1986-2004”, Islamic Art and the Architecture in the European Periphery, Wiesbaden, 2008, pp.39-44.
- “The Inventory Project of Turkish monuments in Ukraine: Monuments in the Crimea”, Islamic Art and the Architecture in the European Periphery, Wiesbaden, 2008, pp.49-52.
- “Alanya Kalesi 1986-1993” Alanya Tarih ve Kültür Semineri 1992-1995, Alanya 1996, 215-217.ss.
- “Anadolu Selçuklu Kervansarayları”, Kültür ve Sanat, 31, Eylül 1996, 16-20.ss
- “Witnesses of the Past: Caravanserais”, Along Ancient Trade Routes, Belgium 1996, pp.50-78.
- “Diyarbakır Deliller Hanı”, Kültür ve Sanat, 28, Aralık 1995, 21-23.ss.
- 'Bu Bir Ölüm İlanıdır', Ege Mimarlık, Yıl:5, Sayı:15, 1995/1, 47-49.ss.
- “Osmanlı Öncesi Anadolu Kervan Yolları ve Üzerlerindeki Kervan-saraylar”, Kültür ve Sanat, 25, Mart 1995, 22-26.ss.
- “İşlevleri Yönünden Osmanlı Şehir-içi Hanları”, Kültür ve Sanatı, 26, Haziran 1995, 17-20.ss.
- 'Osmanlı Şehir-İçi Hanları, Plan Tasarımı İle Cephe ve Malzeme Özellikleri', Sanat Tarihi Dergisi, VII, İzmir 1994, 75-97.ss.
- 'Isparta Camileri', Kültür ve Sanat, 6(22), 1994, 12 - 17.ss.
- 'Başkent Ankara'nın Cami ve Mescitlerinden Örnekler', Kültür ve Sanat, 5(19), 1993, 50 - 53.ss.
- 'Edirne Şah Melek Camii'nin Tanıtımı ve Mimari Özellikleri Hakkında Düşünceler', Arkeoloji - Sanat Tarihi Dergisi, VI, 1992, 47 - 61.ss.
- 'Altınova (Ayvalık) Tarihine Ait Bazı Notlar ve Yöredeki Mimari Eserler', Kültür ve Sanat, 4(13), 1992, 38 -43.ss.
- “Eski Malatya(Battalgazi) Türk-İslam Eserleri”, Kültür ve Sanat, 4(16), 1992, 11-15.ss.
- 'Ankara Hasan Paşa Hanı (Sulu Han)', Ankara Dergisi, 1(3), 1992, 39 - 52.ss.
- 'Ankara Çengel Han', Kültür ve Sanat, 3(11), 1991, 56 - 59.ss.
- 'Bursa Muradiye Türbeleri', Kültür ve Sanat, 2(7), 1990,27 - 34.ss.
- 'Sivas Türbeleri', Kültür ve Sanat, 2(6), 1990, 18 - 23.ss.
- “İzmir Hanları Üzerine Bazı Tespit ve İncelemeler', A.Ü. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dergisi, XXXII,(1 - 2), 1988, 95 - 103.ss.
- 'Bergama'da Kurşunlu ve Şadırvanlı Camileri', Vakıflar Dergisi, XX, 1988, 95 - 104.ss.
- 'Bergama Ulu Camii', Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, IV, 1988, 57- 66.ss.
- 'Bergama'da Parmaklı ve Lonca Mescitleri', Arkeoloji - Sanat Tarihi Dergisi, II, 1983, 38 - 49.ss.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (13 adet)- "Kırım’daki Türk Mimari Eserleri ve Karşı Karşıya Oldugu Sorunlar", II. Uluslararası Türk Dünyası Kongresi, Çeşme 19-25 Nisan 2010.
- " Batı Anadolu Şehirlerinde Çarşılar", Uluslararası Osmanlı Coğrafyasında Çarşı Kültürü Sempozyumu, Bursa, 01-04 Temmuz 2010.
- "Osmanlı Şehir-İçi Hanları Örneği: İzmir", Geçmişten Geleceğe Konaklama Yapılarında Taş, IV. Uluslararası Taş Sempozyumu, Antalya, 2010, s.13-14.
- "Türk Tarih Kurumu Projeleri Çerçevesinde Akkerman Kalesi Kazı Çalışmaları", Uluslararası Türk Sanatı ve Arkeolojisi (Rüçhan Arık-M.Oluş Arık’a Armağan, Konya Kitabı X, Özel Sayı, Konya 2007, s.345-352.
- "Mimari Açıdan Akkerman Kalesi Hamam Kazısı Sonuçları", 1.Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, Çeşme/İzmir, 9-15 Nisan 2006,
- "The Researches on Ottoman Architecture in Ukraine and Crimea carried by Turkish Historical Society as a Result of Goodwill and Cooperation Between Turkey and Ukraine", International Forum on Tolerance-From a Conflict of Cultures to a Culture of Peace, 1-3 October 2003, Crimea, Ukraine.
- "The General Characteristics of Turkish Baths and The Excavation of The Ottoman Bath in Akkerman", Ukrain and Turkey-Organized on The Occasion of the 80th Anniversary of The Republic of Turkey, Kiev 10-12 November 2003.
- "Kırım Karasu-Bazar’daki Taşhan", Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu, (Prof.Dr. Gönül Öney’e Armağan), Bildiriler, İzmir 2002, ss.275-280.
- "Osmanlı Şehir-içi Hanlarının İşlevleri", 11.Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, Utrecht, 23 - 28 Ağustos 1999, EJOS-Electronic Journal of Oriantal Studies, Vol.IV, 2001.
- "Dünden Bugüne İzmir Hanları",21.Yüzyıl Eşiğinde İzmir, Uluslararası Sempozyum, Kasım 2001, İzmir, ss.109-113.
- Svitlana Beliaeva ile, 'Özi Kalesi (Ukrayna - Ochakiv ) Arkeolojik Çalışmaları', IV.Uluslararası Türk Kültürü Kongresi (Ankara, 4-7 Kasım 1997), Ankara 1999, 263-268.ss.
- "Facade Compositions of the Ottoman City- hans", 10 th International Congress of Turkish Art, Geneva, September 17-23 September 1995,Geneva 1999, pp.297-304
- "Osmanlı Şehir-içi Hanlarından Önemli Bir Örnek: Amasya Taş Han", 9.Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi Bildiriler, II, Ankara 1995, 81-92.ss.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (22 adet)- Hasan Uçar ile "Some Remarks on the Excavations of an Ottoman Bath in Akkerman Fortress (Belgorod Dnestrovskiy, Ukraine)", XIV. Symposium on Ottoman Material Culture, Boğaziçi University, Cultural Heritage Museum, İstanbul 4-5 June 2010.
- "Solhat (Eski Kırım) daki Mimari Eserler", XIV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Konya, 20-22 Ekim 2010.
- "Kadersizler: Kemeraltı’nda Ticaret Yapıları", İzmir Milli Kütüphane Konferans, 9.12.2010
- "2007 Yılı Kal’a-i Tavas Kazısı", XII. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Sempozyumu, Çanakkale. 15-17 Ekim 2008,
- "İzmir Hanları",İzmir Kültür ve Sanat Eğitim Vakfı, Çarşamba Söyleşileri, İzmir, 4 Ocak 2006
- "Kırım’da Türk Mimari Araştırmaları", Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2005, Ankara 7-11 Haziran 2005.
- "Anadolu Selçuklu Hanları" İzmir-Türk Amerikan Derneği, Konferans,25 Mart 2004
- "Koruma Düşleri", Panel, 7 Mayıs 2003, DEÜ Mimarlık Fakültesi, İzmir
- "2001 Yılında Ukrayna’da Yürütülen Kazı ve Yüzey Araştırmaları", 6.Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Şöleni, 8-10 Nisan 2002, Kayseri
- "Bergama Türk Mimarisinin Dünü Bugünü", Osman Bayatlı Anısına Bergama Sempozyumu, Bergama,16 Nisan 2002.
- "Manisa Darüşşifası", Manisa, Mesir ve Kültür Sempozyumu, 19-20 Nisan 2002, Mevlevihane-Manisa
- "2001 Yılı Akkerman Kazıları ve Kırım’daki Bir Kısım Türk Eserleri", Türk Tarih Kurumu Konferansları, Ankara, 2 Mayıs 2002
- 'Akkerman Kalesi (Ukrayna) 1999 Yılı Kazı Çalışmaları", IV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve AraştırmalarıSempozyumu, Van, 24-27 Nisan 2000.
- "İzmir Hanları", 21.Yüzyıl Eşiğinde İzmir, 9-10 Ekim 2000, İzmir.
- 'Akkerman Kazısı ve Bir BölümOsmanlı Eserleri İle İlgili İlk Tespitler', Türk Tarih Kurumu Konferansları, Ankara, 2 Aralık 1999.
- 'Ukrayna Kazısı', Türk Tarih Kurumu Konferansları,Ankara, 26 Şubat 1998.
- 'Osmanlı Dönemi Şehir-içi Hanlarının Plan Tasarımları ve İşlevleri', Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları, 3 Nisan 1997.
- 'Osmanlı Mimarisi'ni Korumak mı? Konuşmak mı?', Topkapı Sarayı Müzesi XII.Sanat Tarihi Araştırmaları Haberleşme Semineri,İstanbul, 1 - 6 Haziran 1992.
- 'İzmir Hanlarından Bazı Örnekler', Topkapı Sarayı Müzesi XI.Sanat Tarihi Araştırmaları Semineri İstanbul, 3 - 7 Haziran 1991
- 'İzmir Kızlarağası Hanı', Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi II.Araştırma Sonuçları Toplantısı Ankara, 11 - 15 Ocak 1988.
- 'İzmir Hanları Üzerine Bazı Tespit ve İncelemeler', Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesi 1.Araştırma Sonuçları Toplantısı Ankara, 20 - 22 Mayıs 1987
- 'İzmir Hanlarından Bir Örnek: Çakaloğlu Hanı', Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih İçinde İzmir Sempozyumu, İzmir, 2-5 Haziran 1986.

Kitapları (2 adet)- İzmir Hanları, Atatürk Kültür, Dil veTarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Sayı: 49, Ankara 1991
- Bergama Cami ve Mescitleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1989

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (5 adet)- İzmir II No.Kültür ve Tabiat Varlık. Koruma Kurulu Üyesi.2000-2005
- T.T.K, Yurt Dışındaki Türk Eser. Envan.Proje komisyon üyesi 1998-2000
- Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Üyesi. 1993-1995.
- Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyesi. 1998 ’den bu yana.
- UNESCO Kültür Komisyonu Üyesi. 1993-94.