Akademik BilgilerSÜLEYMAN DOĞAN
PROFESÖR
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: suleyman.dogan@ege.edu.tr
- E-posta: dogansul@gmail.com
Eğitim Bilgileri- Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye, 1981
- Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye, 1983
- Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye, 1988
- Yardımcı Doçentlik: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye, 1988
- Doçentlik: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye, 1991
- Profesörlük: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkiye, 1999

İdari ve Akademik Görevleri (12 adet)- Fakülte Kurulu Üyesi - Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2002-
- Öğretim Üyesi (Profesör) - Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AD, 2002-
- Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyonu Üyesi - Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2002-
- Anabilim Dalı Başkanı - Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AD, 2002-
- Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi - Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2002-2008
- Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi - Ege Üniversitesi, 2002-2008
- Dekan Yardımcısı ve Bölüm Başkanı - Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2002-2005
- Bölüm Başkanı - Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2002-
- Anabilim Dalı Başkanı - Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler AD., 1999-2002
- Anabilim Dalı Başkanı - İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler AD., 1991-1993
- Bölüm Başkan Yardımcısı - İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler AD., 1990-1993
- Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi - İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 1989-1992
Mesleki Faaliyetleri (5 adet)- Misafir Öğretim Üyesi - Counseling and Higher Education Department, College of Education, Ohio University, 1997-1998
- Danışman - Aile Araştırma Kurumu, 1994-1996
- Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, 1994-1996
- İngilizce Öğretmeni - Ankara Polatlı İstiklal İlköğretim Okulu, 1979-1985
- İngilize Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı - Konya Cihanbeyli Yeniceoba Lisesi, 1977-1979
Uzmanlık Alanları- Psikolojik Danışma ve Rehberlik (2220500)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (22 adet)- Doğan, S. (2000). Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberliğin durumu ve geleceğe ilişkin yönelimler. Eğitim ve Bilim Dergisi, 25(118), 3-8.
- Doğan. S. (2000). Psikolojik danışman yetiştirmede akreditasyonun gereği ve bir model önerisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(14), 31-38.
- Doğan, S. (2000). Öğretmenlerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin yeni rol ve işlevleri. S.D.Ü. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 216-232.
- Doğan, S. (2000). Okul psikolojik danışmanları için yeni ve pratik bir yaklaşım: Çözüm-odaklı kısa süreli psikolojik danışma. Eğitim ve Bilim Dergisi, 25(116), 59-66.
- Doğan, S. (2000). Pratik bir sınıf rehberlik ve psikolojik danışma programı: Sınıf rehber öğretmenliği program modeli. Eğitim Yönetimi Dergisi, 21, 125-140.
- Doğan, S. (2000). Okul rehberliği ve danışmanlığı alanında çağdaş bir yaklaşım: Kapsamlı rehberlik program modeli. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(13), 56-63.
- 2000, Doğan, S. (1999). Çözüm-odaklı kısa süreli terapi: Kuramsal bir inceleme. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(12), 23-38.
- Doğan, S. (2000). The historical development of counseling in Turkey. International Journal for the Advancement of Counselling, 22(1), 55-65
- Doğan, S. (1999). Past, present, future of counseling and guidance in Turkey. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 67-78.
- Doğan, S. (1999). The current status of counseling in Turkey. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 87-96.
- Doğan, S. (1999). Etkileşim grubu: Kuramsal bir inceleme. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 91-108.
- Doğan, S. (1998). Ortaöğretim kurumlarında uygulanan bazı yönetmeliklerin psikolojik danışma ve rehberlik anlayışı açısından değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 140, 75-79.
- Doğan, S. (1998). Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberlik kimliği: Gelişmeler ve sorunlar. Milli Eğitim Dergisi, 139, 69-76.
- Doğan, S. (1998). Counseling in Turkey: Current status and future challenges. Education Policy Analysis Archives, 6(12), 1-11.
- Doğan, S. (1996). Dış göç ve geri dönüş yaşantılarını geçiren gençlerin sorunları: Bazı araştırma bulguları. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 89-99.
- Doğan, S. (1996). Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberlik alanında meslek kimliğinin gelişimi ve bazı sorunlar . Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(7), 32-44.
- Doğan, S. (1995). Akılcı-duygusal terapi: Kuramsal bir inceleme. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(6), 29-36.
- Doğan, S. (1995). Yetiştirme yurdunda ve aileleri yanında kalan öğrencilerin kendilerini-kabul düzeyleri. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 47-63.
- Doğan, S. (1995). Yurtdışı göç ve geri dönüş yaşantılarının bireyin psikolojik sağlığı üzerindeki etkisi: Kuramsal bir inceleme. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 64-74.
- Doğan, S. (1995). Rehberlik ve araştırma merkezlerinin dünü, bugünü ve yarını: Gelişmeler ve sorunlar. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 75-85.
- Doğan, S. (1991). Başlangıcından bugüne Türk resmi dokümanlarında rehberlik kavramı ve anlayışı. Eğitim ve Bilim, 15(82), 54-61.
- Doğan, S. (1990). Türkiye’de rehberlik kavramı ve uygulamalarının gelişiminde milli eğitim şuralarının rolü. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1(1), 45-55.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (16 adet)- Doğan, S. (2002). Çözüm-odaklı kısa süreli grup yaklaşımı. Güldüşün-Yenimahalle RAM Bülteni, 11, 1-4.
- Doğan, S. (2001, Eylül). “Yeni” rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yönetmeliği bir “yenilik” getiriyor mu? Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bülteni, 4, 1-3.
- Doğan, S. (2001, Eylül). Çözüm-odaklı kısa süreli grup yaklaşımı. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bülteni, 4, 6-7.
- Doğan, S. (1999). Psikolojik danışma ve rehberlik alanında çağdaş bir yaklaşım. Öğretmen Dünyası Dergisi (Cumartesi Söyleşileri), 240, 37.
- 0, Doğan, S. (1999, Eylül). Yaslı öğrencilere psikolojik yardım: Yas danışmanlığı. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bülteni, 3, 1-4.
- 0, Doğan, S. (1999, Eylül). Okul rehberliği ve danışmanlığında yenileşme. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bülteni, 3, 5-7.
- 0, Doğan, S. (1997, Eylül). Özel eğitim hakkında kanun hükmünde kararnamenin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri için önemi . Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bülteni, 1, 1-3.
- 0, Doğan, S. (1997). Gençlik sorunlarına yönelik psikolojik yardım: Psikolojik danışma ve rehberlik. Çağdaş Eğitim, 228, 15-17.
- 0, Doğan, S. (1997). Eğitimin en önemli amacı öğrencilerin düşünme ve sorun çözme becerilerini geliştirmektir. Anahtar, 99, 16-17.
- Doğan, S. (1995). Kişiler arası iletişim teknikleri. İçinde T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü (Ed.), Eğiticilerin eğitimi ders notları (pp. 104-115). Ankara: Faber Turizm.
- 0, Doğan, S. (1995). Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri okullarda disiplin işlemleri ile kesinlikle karıştırılmamalıdır. Öğretmen Dünyası, 184, 14-16.
- 0, Doğan, S. (1998). Solution-focused brief therapy: An overview. Athens, OH, USA: Ohio University, College of Education, Counseling and Higher Education Department.
- 0, Doğan, S. (1998). School counseling: The contemporary approaches. Athens, OH, USA: Ohio University, College of Education, Counseling and Higher Education Department.
- Doğan, S. (1990). İnönü Üniversitesi öğrencilerinin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden beklentileri üzerine bir araştırma. Malatya, TÜRKİYE: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı.
- Doğan, S. (1990). Üniversite öğrencilerinde depresyonu etkileyen bazı değişkenler. Malatya, TÜRKİYE: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı.
- Doğan, S. (2000). Okul Yönetimi. İçinde Yönetici Adaylarının Eğitimi Semineri (Ed.), Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik (pp.1-30). Ankara.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- Doğan, S. (2008, Kasım). Counseling profession in Turkey. Paper presented at The Status of the Counseling Profession in Romania: Global Perspectives, ROMANIA.
- Doğan, S. (2008, Nisan). Türkiye’ de psikolojik danışman eğitiminin rotası [The route of counselor education in Turkey]. Uluslararası Psikolojik Danışmanlık Kongresi'nde sözel bildiri olarak sunuldu. İstanbul, TÜRKİYE.
- Doğan, S. & Denizli, S. (2008, Haziran). Counseling and guidance in Turkey: A comprehensive outlook. Seminar. Duesseldorf, ALMANYA: Duesseldorf University of Applied Sciences.
- Doğan, S. (2000, Mayıs). Helping school-age children deal with disaster: Implications for crisis counseling. International Conference held by International Association for Counselling named as Counselling in the New Millennium: Meeting the Challenges of Diversity and Promoting Peace and Social Inclusion, Thessaloniki, GRECEE.
- 0, Doğan, S. (1998, Mart). The critical eye: Reflections on the visual arts from other academic disciplines. Panel. Athens, OH, USA: Ohio University, School of Art.
- 0, Doğan, S. (1998, Spring). EDCE 623H Counseling in an International Context. Graduate Course. Athens, OH, USA: Ohio University, College of Education, Counseling and Higher Education Department.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (46 adet)- Doğan, S. (2009, Ekim). Türkiye’de psikolojik danışma alanında uzmanlaşma sürecinin neresindeyiz?. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'nde sözel bildiri olarak sunuldu. Adana, TÜRKİYE.
- Doğan, S., Ercan, E., Koç, İ., Topkaya, N. ve Meydan, B. (2009, Ekim). "Psikolojik danışma ve rehberlikte etik ve yasal konular" dersi öğretme-öğrenme süreçleri: Ege Üniversitesi örneği. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'mde sözel bildiri olarak sunuldu. Adana, TÜRKİYE.
- Doğan, S. (2008, Temmuz). 21. yüzyılda psikolojik danışma alanındaki açılımlar ışığında Türk psikolojik danışma hareketinin görünümü. V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrenci Kongresi'nde sözel bildiri olarak sunuldu. Adana, TÜRKİYE.
- Doğan, S. (2008, Temmuz). Psikolojik danışmada farklı bir yaklaşım ve okullarda uygulanması: Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma. V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrenci Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
- Doğan, S. (2008, Haziran). Psikolojik danışmada farklı bir yaklaşım ve okullarda uygulanması: Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma. II. Ulusal PDR Uygulamaları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya.
- Doğan, S. (2007, Eylül). Kapsamlı gelişimsel okul PDR programı. Konfrerans. İzmir, TÜRKİYE: Ekin Koleji.
- Doğan, S. (2007, Mart). Yükseköğretim kurulu’nun düzenlediği "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı"na ilişkin değerlendirme raporu (Taslak). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalları Toplantısı VI, Gazi Üniversitesi, Ankara.
- Doğan, S. (2007, Ekim). Lisans düzeyinde psikolojik danışman yetiştirme modelinin geliştirilmesi üzerine düşünceler. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'nde sözel bildiri olarak sunuldu. İzmir, TÜRKİYE.
- Doğan, S. (2006, Mayıs). Psikolojik danışmada farklı bir yaklaşım ve okullarda kullanılması: Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma. Konferans. İstanbul, TÜRKİYE: MAÜ Eğitim Fakültesi.
- Doğan, S. (2006, Temmuz). 21. Yüzyılda PDR alanındaki açılımlar ışığında PDR lisans ve lisansüstü programlarının yenilenmesi gereği. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalları Toplantısı V, İnönü Üniversitesi, Malatya.
- Doğan, S. (2005, Eylül). 21. Yüzyılda psikolojik danışma alanının değişen dünya görüşü. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'nde sözel bildiri olarak sunuldu. İstanbul, TÜRKİYE.
- Doğan, S. (2005, Kasım). Yeni psikolojik danışma ve rehberlik tezli yüksek lisans, doktora ve bütünleştirilmiş doktora programları (Taslak). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalları Toplantısı IV, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
- Doğan, S. (2005, Kasım). PDR anabilim dalları tarafından kabul edilen yeni PDR tezsiz yüksek lisans programı ve ders tanımları (Taslak). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalları Toplantısı IV, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
- Doğan, S. (2004, Nisan). Yeni psikolojik danışma ve rehberlik lisans programı ve ders tanımları. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalları Toplantısı III, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
- Doğan, S. (2003, Ekim). PDR lisansüstü programlarını yeniden yapılandırmanın gereği ve bir model önerisi. Eğitimde Bilime Katkı: Lisansüstü Eğitim Sempozyumu'nda sözel bildiri olarak sunuldu. İzmir, TÜRKİYE.
- Doğan, S. (2003, Nisan). Türkiye’de psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin durumu ve geleceğe ilişkin yönelimler. Konferans. İzmir, TÜRKİYE: DEÜ Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı.
- Doğan, S. (2003, Ekim). Çözüm odaklı psikolojik danışma. Konferans. İzmir, TÜRKİYE: Karşıyaka Rehberlik ve Araştırma Merkezi.
- Doğan, S. (2003, Ekim). Psikolojik danışma ve rehberlik lisans programlarının yeniden düzenlenmesi (Taslak). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalları Toplantısı II, Selçuk Üniversitesi, Konya.
- Doğan, S. (2003, Temmuz). Yeni bir psikolojik danışma ve rehberlik lisans programı denemesi: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR Lisans Programı örneği. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'nde sözel bildiri olarak sunuldu. Malatya, TÜRKİYE.
- Doğan, S., & Ergüner Tekinalp, B. (2002, Haziran). Lisans düzeyinde "Meslek Sorunları ve Ahlak İlkeleri" dersinin kapsam ve işlenişi: Gazi Üniversitesi örneği. Psikolojik Danışmanlıkta Etik Sempozyumu'nda sözel bildiri olarak sunuldu. İzmir, TÜRKİYE.
- Doğan, S. (2001, Eylül). Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri nasıl yapılandırılabilir? VI. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'nde sözel bildiri olarak sunuldu. Ankara, TÜRKİYE.
- Doğan, S. (2001, Eylül). Psikolojik danışman eğitiminde "uygulama" ve "kurum deneyimi" (staj): Kapsam ve standartlar. VI. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'nde sözel bildiri olarak sunuldu. Ankara, TÜRKİYE.
- Doğan, S. (2001, Eylül). Psikolojik danışma ve rehberlik lisans programlarının yeniden yapılandırılması için çağrı. VI. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'nde sözel bildiri olarak sunuldu. Ankara, TÜRKİYE.
- Doğan, S., & Erkan, S. (2001, Eylül). Türkiye’de psikolojik danışman eğitimi profili: Mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri. VI. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'nde sözel bildiri olarak sunuldu. Ankara, TÜRKİYE.
- Doğan, S. (2001). Okul psikolojik danışmanı (rehber öğretmen) eğitimini yeniden yapılandırmanın gereği ve bir model önerisi. 2000 Yılında Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu. Eğitimde Yansımalar: VI (pp. 338-351). Ankara: Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı Yayınları, 4.
- Doğan, S. (1999). Okullarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yeniden yapılandırmanın gereği ve bir model önerisi. 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Eğitim Sistemi Ulusal Sempozyumu Bilimsel Çalışmaları. Eğitimde Yansımalar: V (pp. 380-392). Ankara: Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı Yayınları, 3.
- Doğan, S. (1997). Milli Eğitim Bakanlığının psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleriyle ilgili temel politikaları ve yaklaşımları: Son 25 yıla ilişkin bir değerlendirme. III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bilimsel Çalışmaları (pp. 150-161). Adana: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
- Doğan, S. (1995, Mart). Bilgi toplumunda insan ilişkileri G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen Bilgi Toplumu Sempozyumu'nda sözel bildiri olarak sunuldu. Ankara, TÜRKİYE.
- Doğan, S. (1995). Aileye yönelik psikolojik yardım: Psikolojik danışma. Aile Kurultayı: Değişim Sürecinde Aile, Toplumsal Katılım ve Demokratik Değerler (pp. 339-349). Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı.
- Doğan, S. (1994). İnönü Üniversitesi öğrencilerinin beklenti ve sorunları. Eğitim Bilimleri I. Ulusal Kongresi: Bildiriler-IV Eğitimde Psikolojik Hizmetler (pp. 399-418). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
- Kazancı, O., & Doğan, S. (1991, Temmuz). Üniversite-çevre ilişkilerine örnek bir girişim: Ana-baba okulu projesi. İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen Üniversite-Çevre İlişkileri Sempozyumu'nda sözel bildiri olarak sunuldu. Malatya, TÜRKİYE.
- Doğan, S. (1990, Eylül). Üniversite öğrencilerinde depresyonu etkileyen bazı değişkenler. VI. Ulusal Psikoloji Kongresi'nde sözel bildiri olarak sunuldu. İstanbul, TÜRKİYE.
- Doğan, S. (1990). Yurt dışından dönen gençlerin rehberlik ihtiyacı. Eğitim Bilimleri Sempozyumu: Bildiriler (pp. 141-149). İstanbul: Kuşak Ofset.
- Doğan, S. (1990). Üniversite gençliğinin psikolojik danışma ve rehberlik merkezini algılayışları. Üniversite Gençliğinde Uyum Sorunları Sempozyumu Bilimsel Çalışmaları: Bildiriler (pp. 121-145). Ankara: Bilkent Üniversitesi.
- Doğan, S. (2003, Ocak). Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma. Konferans. İzmir, TÜRKİYE: İzmir Rehberlik ve Araştırma Merkezi.
- Doğan, S. (2002, Kasım). Eğitim sistemimizde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ve sorunları. Konfrerans. İzmir, TÜRKİYE: Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Faaliyetlerini Paylaşım Toplantısı.
- Doğan, S. (2002, Ekim). Psikolojik danışmada kısa süreli terapiler. Konferans. İzmir, TÜRKİYE: İzmir Rehberlik ve Araştırma Merkezi.
- Doğan, S. (2001, Kasım). Çözüm-odaklı grupla psikolojik danışma yaklaşımı. Konferans. Ankara, TÜRKİYE: Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü.
- Doğan, S. (2001, Nisan). Çözüm-odaklı kısa süreli psikolojik danışma. Konferans. Ankara, TÜRKİYE: Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü.
- Doğan, S. (2000, Mayıs). Kısa süreli (brief) terapi modeli. Konfrerans. Eskişehir, TÜRKİYE: A.Ü. Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı.
- Doğan, S. (2000, Nisan). Psikolojik danışma ve rehberlik anabilim dalı başkanları mesleki toplantısı. Adana, TÜRKİYE: Ç.Ü. Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı.
- 0, Doğan, S. (1997, Mayıs). Psikolojik danışma ve rehberlik alanında güncel sorunlar ve meslek kimliği. Seminer. Ankara, TÜRKİYE: T.C. Ankara Valiliği Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü.
- 0, Doğan, S. (1994, Şubat). Etkileşim grubu: Teorik ve yaşantısal. Eğitim Programı. Ankara, TÜRKİYE: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim Merkezi.
- 0, Doğan, S. (1988, Kasım). Yurt dışından dönüş yapan işçi çocukları-II. Radyo Programı. Çocuklar Büyürken. Ankara, TÜRKİYE: TRT.
- 0, Doğan, S. (1988, Ekim). Yurt dışından dönüş yapan işçi çocukları-I . Radyo Programı. Çocuklar Büyürken. Ankara, TÜRKİYE: TRT.
- 0, Doğan, S. (1988, Eylül). Çocuğu ve genci suça iten sebepler. Radyo Programı: Çocuklar Büyürken. Ankara, TÜRKİYE: TRT.

Kitapları (5 adet)- Carroll, M. R. & Wiggins, J. D. (2008). Grupla psikolojik danışmanın öğeleri: Kavramlar, ilkeler ve uygulamalar [Elements of group counseling: Back to the basics] (Doğan, S., Başaran, I., Aladağ, M. & Yaka, B.: Çev.). Ankara: Pegema.
- Meier, S.T., & Davis, S.R. (2007). Psikolojik Danışma: Temel öğeler [The elements of counseling] (Doğan, S., Bektaş, D.Y., Kocabaş Özeke, E., & Denizli, S.: Çev.). Ankara: Pegema.
- Doğan, S. (1997). Eğitimde psikolojik danışma ve rehberlik. İçinde L. Küçükahmet (Ed.), Eğitim bilime giriş (pp. 287-322). Ankara: Gazi Kitabevi Yayıncılık Ltd., Şti.
- Doğan, S. (1995). İnsancıl kuram: Birey merkezli terapi: İnsancıl kuram: Gerçeklik terapi ve akılcı duygusal terapi. İçinde F. Akkoyun (Ed.), Danışma psikolojisi kuramları (pp.14-57). Ankara: 72 TDFO Ltd. Şti.
- Doğan, S. (1990). Yurt dışından dönen gençlerin sorunları. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.

Kazandığı Ödüller (1 adet)- 1988, Türk Eğitim Derneği - Araştırma Ödülü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (24 adet)- Yüksek Lisans, 2009, Karalp, A. (2009). Lise öğrencilerinin psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: E.Ü. Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlı...
- Yüksek Lisans, 2008, Selen, N. (2008). Liselerdeki psikolojik danışma ve rehberlik servislerinin algılanan etkililiğinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik D...
- Yüksek Lisans, 2005, Yiğit, A. (2005). Lise öğrencilerinin karar verme davranışlarının bazı değişkenlere göre yordanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AD.
- Yüksek Lisans, 2005, Vardarlı, G. (2005). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin genel özyeterlik düzeylerinin yordanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AD.
- Yüksek Lisans, 2005, Yaka, B. (2005). Psikolojik danışmanların temel psikolojik danışma becerilerine ilişkin yeterlik düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehb. ve Psi...
- Yüksek Lisans, 2005, Bozkurt Balkan, M. (2005). Küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışan yöneticilerin stresle başaçıkma becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: E.Ü. Sosyal Bilimler Enstit...
- Yüksek Lisans, 2004, Ayhan, B. (2004). Liselerde ve özel dershanelerde çalışan psikolojik danışmanların psikolojik danışma ve rehberlik biriminin işlevlerine ilişkin görev algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek l...
- Yüksek Lisans, 2004, Akpınar, O. (2004). Grup rehberliğinin ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin stresle başaçıkma becerilerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık...
- Yüksek Lisans, 2002, Gökçe, S. (2002). Lise öğrencilerinin utangaçlık düzeylerinin bazı değişkenlere göre yordanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AD.
- Yüksek Lisans, 2001, Koçak, A. (2001). Sosyal kaygıyla başaçıkma programının lise öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışma...
- Yüksek Lisans, 2001, Erdeğer, N. (2001). Lise öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AD.
- Yüksek Lisans, 1997, Durak, H. (1997). Ankara Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin özsaygı düzeyleri ile denetim odağı düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psiko...
- Yüksek Lisans, 1997, Şimşek H. N. (1997). Grupla psikolojik danışmanın tüberkülozlu hastaların kaygı, yalnızlık ve umutsuzluk düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psi...
- Yüksek Lisans, 1997, Yılmaz, A. (1997). Farklı cinsiyet rollerine sahip üniversite öğrencilerinin benlik tasarımı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri En...
- Doktora, 1997, Yüksel, F. (1997). Grupla iletişim becerileri eğitiminin üniversite öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışma...
- Doktora, 1997, Sarı, E. (1997). Grup rehberliğinin ilkokul II. devre öğrencilerinin problemlerine ve benlik kavramlarına etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AD...
- Doktora, 1997, Yüksel, F. (1997). Grupla iletişim becerileri eğitiminin üniversite öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışma...
- Doktora, 1997, Sarı, E. (1997). Grup rehberliğinin ilkokul II. devre öğrencilerinin problemlerine ve benlik kavramlarına etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AD...
- Yüksek Lisans, 1994, Kiğılı, Ş. (1994). Ana-baba ile çocuğun kendi aile yapılarına ilişkin değerlendirmelerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik ...
- Yüksek Lisans, 1994, Kaya, A. (1994). Türk milli eğitim sisteminde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile ilgili karar ve uygulamalara yön veren kişiler ve bu uygulamalardan sorumlu olan üst düzey yöneticilerinin psikolojik danışma ve rehberlik anlayı...
- Yüksek Lisans, 1993, Ergün, S. (1993). Dershanelerdeki yönetici, öğretmen ve öğrencilerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden beklentileri ve bu beklentileri etkileyen bazı etmenler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Malatya: İnönü Üniversites...
- Yüksek Lisans, 1993, Deniz, Z. (1993). Liselerdeki yönetici, sınıf öğretmeni ve okul danışmanlarının psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden beklentileri ve bu beklentileri etkileyen bazı etmenler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Malatya: İnön...
- Yüksek Lisans, 1992, Kutlu, M. (1992). Yetiştirme yurdunda ve ailesi yanında kalan öğrencilerin özsaygı düzeylerini etkileyen etmenler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Dan...
- Yüksek Lisans, 1990, Gür, M. (1990). Yetiştirme yurdu yaşantısı geçiren ortaokul öğrencilerinin sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AD.